Vlastní vila architekta Jindřicha Kumpošta  (1891 - 1968) je situována na parcele  pozvolně se svažující k jihu, kam se obrací hlavní vnější strana budovy. Suterén kromě bytu domovníka obsahuje garáž, sklep, kotelnu, prádelnu a sušárnu.

Na hlavní vnější straně budovy se nachází socha Hráče na niněru od Václava H. Macha, který je i autorem sousoší Matky s dítětem před uliční frontou.

Terasa je vhodně zakomponována a nijak neruší dojem ze stavby.

Terasa je vhodně zakomponována a nijak neruší dojem ze stavby.

FOTO: autorský tým Slavné brněnské vily

Hlavní vstup na severní uliční straně vede do prostorné haly, z níž je přístupný velkoryse prostorný pokoj se schodištěm do patra, s okenním arkýřem a dveřmi na prosklenou verandu, odkud se vstupuje na zahradní terasu.

Chodba odděluje tuto společenskou a současně rodinnou část od provozních prostor kuchyně, spíže, umývárny, předsíně a veřejného schodiště.

Schodiště k vile je neokázalé, ale přesto reprezentativní.

Schodiště k vile je neokázalé, ale přesto reprezentativní.

FOTO: autorský tým Slavné brněnské vily

Do patra umístil architekt ateliér s vlastní pracovnou a kanceláří zaměstnanců, dvě ložnice se šatnou a lázní. Větší ložnice má na zahradní straně rozměrný balkon nad přízemní verandou.

Vlastní Kumpoštova vila.

Vlastní Kumpoštova vila.

FOTO: autorský tým Slavné brněnské vily

Chodba tvoří opět hranici mezi obytnou a pracovní částí a hostinským pokojem, pokojem pro služku, předsíní a veřejným schodištěm. Dispozičním řešením je Kumpoštova vila dokladem příkladného spojení rodinného bydlení se společenskými, pracovními a obslužnými funkcemi.

Provozní uspořádání se důsledně promítá do exteriéru vily, jehož výraz dotváří režné cihlové zdivo v kombinaci s betonem, umělým kamenem a bílými nátěry oken a dveří.

Architekt Jindřich Kumpošt a půdorys přízemí této slavné stavby.

Architekt Jindřich Kumpošt a půdorys přízemí této slavné stavby.

FOTO: autorský tým Slavné brněnské vily

Stylový původ vily nezapře inspiraci holandskou architekturou. Spojení architektonické a sochařské složky, formování hmot a použité materiály připomínají amsterdamské stavby Michela de Klerka.