Ty rozhodnou o nákladech na bydlení a o jeho kvalitě. Každý stavebník se snaží udržet co nejnižší náklady na hrubou stavbu a zároveň chce postavit dům co nejrychleji. Na jednom z prvních míst bude nepochybně požadavek na dlouhou životnost domu a také na to, aby náklady na údržbu a vytápění zatížily rodinný rozpočet co nejméně. Rovněž budeme chtít stavět ze zdravotně nezávadných materiálů.

Hitem posledních let je výstavba z broušených cihel Porotherm Profi. Stavebníci si mohou vybrat, zda zvolí variantu zdění na tenkovrstvou maltu, nebo se rozhodnou pro speciální zdicí pěnu, která se na cihly nanáší aplikační pistolí.

Hitem posledních let je výstavba z broušených cihel Porotherm Profi. Stavebníci si mohou vybrat, zda zvolí variantu zdění na tenkovrstvou maltu, nebo se rozhodnou pro speciální zdicí pěnu, která se na cihly nanáší aplikační pistolí.

FOTO: POROTHERM

Rozhodují užitné vlastnosti

Každý stavebník se snaží naplánovat dům tak, aby stavební konstrukce vytvářela svými tepelně technickými vlastnostmi optimální vnitřní prostředí a zároveň bezprostředně ovlivňovala spotřebu energie při vytápění i větrání. Tepelně izolační vlastnosti domu jsou důležité nejen po stránce ekonomické, ale i hygienické. Tak například tepelný odpor zdicího materiálu ovlivní únik tepla zdmi, zatímco tepelná akumulace zajistí rovnoměrné klima uvnitř místností. Na složení stavebního materiálu závisí zdravotní nezávadnost.

Zdicí materiál má mít i patřičné difuzní vlastnosti, které určují, do jaké míry je schopen propouštět přebytečné vodní páry ven a dodávat je v případě potřeby zpět. Podobně jako zvukové a izolační vlastnosti zajišťují klid v jednotlivých místnostech. Materiál by měl být dostatečně trvanlivý, aby neměnil svůj objem. Jednoduchost a kvalitu stavby ovlivňuje také výběr zdicích prvků.

Díky vysoké pevnosti vápenopískového zdiva lze ušetřit i na tloušťce obvodových stěn, což se promítne do rozšíření obytného prostoru. Vápenopískové prvky mají výbornou tepelnou izolaci a akumulaci při zachování žádaných vlastností.

Díky vysoké pevnosti vápenopískového zdiva lze ušetřit i na tloušťce obvodových stěn, což se promítne do rozšíření obytného prostoru. Vápenopískové prvky mají výbornou tepelnou izolaci a akumulaci při zachování žádaných vlastností.

FOTO: KMB SENDWIX

Bohatý výběr materiálů

Stále nejrozšířenější zůstávají pálené materiály. Tradiční plnou cihlu vystřídaly moderní typy vylehčených tepelně nebo zvukově izolačních tvárnic z pálené hlíny. Oblíbené jsou kvůli čistě přírodní surovině používané při výrobě, vysoké kvalitě pálených výrobků a v posledních letech i bohatosti sortimentu, který zahrnuje kompletní hrubou stavbu. Moderní pórovité cihlářské výrobky se snadno používají a mají výborné tepelně izolační vlastnosti.

Pórobeton je masivní stavební materiál. Vyrábí se ze surovin, které se nacházejí v přírodě, ať už to je vápno, písek a voda. Má výborné tepelně izolační a technickostatické vlastnosti.

Pórobeton je masivní stavební materiál. Vyrábí se ze surovin, které se nacházejí v přírodě, ať už to je vápno, písek a voda. Má výborné tepelně izolační a technickostatické vlastnosti.

FOTO: YTONG

Mnoho výhod mají moderní pórobetonové tvárnice, vyráběné z křemičitého písku, vápna, cementu, vody a hliníkového prášku. Nízká objemová hmotnost pórobetonu umožňuje používat tvárnice velkých rozměrů s minimálním množstvím tmelů, což podstatně zrychluje postup výstavby. O něco vyšší pořizovací cenu těchto výrobků vyrovnává optimální spotřeba materiálu a vynikající tepelně izolační vlastnosti. Také tyto materiály nabízejí kompletní sortiment pro celou hrubou stavbu.

Výhodou kompletního modulového pórobetonového stavebního systému pro hrubou stavbu jsou produkty klasického formátu i výrobky velkoformátové, které můžeme využít od sklepa po střechu a které zaručují rychlé a snadné zpracování.

Výhodou kompletního modulového pórobetonového stavebního systému pro hrubou stavbu jsou produkty klasického formátu i výrobky velkoformátové, které můžeme využít od sklepa po střechu a které zaručují rychlé a snadné zpracování.

FOTO: YTONG

Velkou znalost, zručnost ani vybavení nepotřebují klasické betonové tvárnice. V současné době nacházejí mnoho příznivců nejen mezi stavebníky, kteří stavějí svépomocí. Proč? Pro cenovou dostupnost, vysokou pevnost zdiva s malou spotřebou materiálu, hygienickou nezávadnost, požární odolnost, prakticky neomezenou životnost i

Vzniku tepelných mostů zabraňuje skládané zdivo. Tvoří ho vnitřní nosné zdivo z děrovaných bloků, tepelné izolace z polystyrenu a vnější stěny z lícových cihel. Takto řešené zdivo má výborné tepelně izolační vlastnosti.

Moderní vícevrstvé neboli sendvičové konstrukce s volitelnou vrstvou tepelné izolace a se základem v podobě vápenopískových cihel jsou ideální také pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

Moderní vícevrstvé neboli sendvičové konstrukce s volitelnou vrstvou tepelné izolace a se základem v podobě vápenopískových cihel jsou ideální také pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

FOTO: KMB SENDWIX

Pro jednoduchost montáže, nízkou pracnost při výstavbě, a především pro rychlost, s jakou lze dům postavit, jsou vyhledávané stavební systémy ztraceného bednění. U jednoho z nich je výchozí surovinou dřevitá štěpka, která z celkového objemu desky činí 89 %. Dalšími komponenty jsou cement, zajišťující pevnost a soudržnost desek, a roztok vodního skla, který stabilizuje desky proti vlhkosti a zvyšuje jejich odolnost proti plísním a hlodavcům.

Dům postavený ze štěpkocementových desek, které lze řezat, vrtat, sbíjet hřebíky, frézovat, šroubovat bez hmoždinek.

Dům postavený ze štěpkocementových desek, které lze řezat, vrtat, sbíjet hřebíky, frézovat, šroubovat bez hmoždinek.

FOTO: VELOX

Poréznost povrchu zajišťuje vynikající spojení s omítkou i betonem a zároveň dokonale tlumí a pohlcuje hluk.

Poréznost povrchu zajišťuje vynikající spojení s omítkou i betonem a zároveň dokonale tlumí a pohlcuje hluk.

FOTO: VELOX

Tepelně izolační vlastnosti desek se ve spojení s polystyrenem mnohonásobně zvyšují. Desky se jednorázově plní betonovou směsí a po dokončení stavebních prací zůstávají součástí konstrukce. Systémy ztraceného bednění zajišťují dobrou nosnost stěn i tepelný odpor, nevýhodou je počáteční vlhkost, náročnost provedení a různost materiálů.

Dáme-li přednost výstavbě domu na klíč, setkáme se s širokou nabídkou montovaných systémů, především dřevostaveb, které používají sendvičový panel (dřevěný rám vyplněný minerální izolací a opláštěný dřevotřískovými deskami).

Zdravé prostředí k bydlení nabízejí srubové stavby z masivních dřevěných trámů. Jejich přírodní vzhled je možné přizpůsobit městským podmínkám odlišnou vnější povrchovou úpravou.

Nosný roletový a žaluziový překlad je ucelený keramobetonový výrobek se schránkou pro osazení venkovních rolet a žaluzií. Jeho velkou výhodou je snadná montáž.

Nosný roletový a žaluziový překlad je ucelený keramobetonový výrobek se schránkou pro osazení venkovních rolet a žaluzií. Jeho velkou výhodou je snadná montáž, kdy se překlad pouze osadí na zdivo stavebního systému, aniž by bylo potřeba jej pracně skládat z několika komponentů.

FOTO: HELUZ

Konzultace s odborníkem se vyplatí

Při výběru stavebního materiálu se budeme řídit i místními zvyklostmi. Na jeho výběr bude mít vliv také způsob výstavby, tvar a velikost domu. Žádný není dokonalý, nejhorší ani nejlevnější. Každý má své výhody i nevýhody. Důležitá bude konzultace s odborníkem, ale i dodržování technologických postupů, které doporučuje výrobce. Osvědčilo se používat celý stavební systém od jednoho výrobce včetně omítek a fasád. Jedině tak za stavbu převezme výrobce garanci. Pro který materiál se rozhodneme, záleží jen na nás.