Stavba "Café v kostce", sestávající z kiosku a WC s pultem na přebalování dětí, funguje jako občerstvení pro kolemjdoucí. Autorem architektury je S & P Architects - Christo Meyer, Ron Wallwork a Karolina Laaksonenová.

Pohled na exteriér stavby.

Pohled na exteriér stavby

FOTO: S&P Architects, Christo Meyer

Kiosek je součástí regenerace Central Parku v Scunthorpe v Anglii a budovy Sportovní akademie, která je právě v rekonstrukci. Poblíž stavby funguje dětský koutek s prolézačkami a pískovištěm.

Stavba je umístěna v menším parku a plní funkci restauračního zařízení.

Stavba je umístěna v menším parku a plní funkci restauračního zařízení.

FOTO: S&P Architects, Christo Meyer

Podlahová plocha stavby je 47,5 m ². Na podlaze kiosku je položeno linoleum.

Stavba slouží jako stánek s občerstvením pro kolemjdoucí.

Stavba slouží jako stánek s občerstvením pro kolemjdoucí.

FOTO: S&P Architects,Christo Meyer 

Na designu stavby nejvíc vyniká výrazné žebroví, základ stavby tvoří ocelové sloupy a zvětralá ocel. Zvětrávání oceli má naznačit trvanlivost materiálu a odradit vandaly. Návrhem chtěl architekt navíc vyjádřit poctu ocelářské tradici města Scunthorpe.

Stavba poskytuje jen malý prostor, který ale lze efektivně využít.

Stavba poskytuje jen malý prostor, který ale lze efektivně využít.

FOTO: S&P Architects, Christo Meyer

Podzimní tóny rzi podle architekta Christo Meyera dobře zapadají do parku.

Koroze je součástí architektonického záměru.

Koroze je součástí architektonického záměru.

FOTO: S&P Architects, Christo Meyer

Voda z žebroví stavby stéká na kónický betonový sokl, který postupně také zabarvuje koroze z žebroví.

Stavbu nemá díky důmyslnému řešení voda nijak poškodit.

Stavbu nemá díky důmyslnému řešení voda nijak poškodit.

FOTO: S&P Architects, Christo Meyer

Devadesát dva žeber této stavby, díky kterým kiosek v zahraničí zaujme, by u nás asi velkou designovou novinkou nebylo. V Anglii je ale podobná stavba raritou.