Uskutečněním této vily byla propojena dvě témata, která se již předtím objevila v raných stavbách bratří Šlapetových. Obytné prostory jsou spojeny zasunovací stěnou.

Zajímavě ztvárněné je i hlavní průčelí. Okna, prosklená zahrada i vstup mají jednotnou ucelenou podobu. Ve střední části vily mezi obývací halou a jídelnou je hudební prostor, který vyúsťuje do boční části stavby a vystupuje do zasklené zimní zahrady.

Celkový pohled na stavbu.

Celkový pohled na stavbu

FOTO: Markéta Kubačáková, Muzeum umění v Olomouci, Vladimír Šlapeta, autorský tým Slavné vily Moravskoslezského kraje , Novinky

I interiér je důmyslně a prakticky vyřešen - na jih jsou řazeny obytné prostory, zatímco na sever místnosti, ve kterých se netráví tolik času.

Ložnice jsou osvětleny z jihu jednoduchým rytmem tří horizontálních zdvojených oken, zatímco soustava obytných prostorů v přízemí je prosvětlena příčně ve směru východ – západ v přísném geometrickém řádu.

Pozoruhodný je také protiklad symetrického rozvrhu jižního zahradního průčelí oproti asymetricky řešenému vstupu.

V tomto domě se podařilo autorům aplikovat poprvé všechny technické i estetické vymoženosti moderního bydlení a jeho návštěva s potenciálními klienty přispěla několikrát k zadání dalších vilových staveb.

Stavebníkem byl místní notář JUDr. Alois Macourek.

Macourkovi po válce vilu prodali a odstěhovali se do Prahy. Jejich syn Miloš Macourek (1926–2002) se stal později známým scenáristou a filmovým a televizním dramaturgem.