Pravidla se týkají se nejen vhodného oblečení, ale i bezpečné práce s pilou či její údržby.

1. Ochranné oblečení a pomůcky

Při práci s pilou je na prvním místě bezpečnost. Vždy si chráníme zrak a sluch, nasadíme přilbu, rukavice a pevnou obuv. Největší bezpečí nám poskytne oblečení s protipořezovou úpravou: kalhoty, návleky, bunda a boty. Takto upravená látka rychle zastaví řetěz a kontakt pily s tělem nebude tak dramatický.

2. Kontrola řetězu

S ostrým řetězem je řezání rychlejší a bezpečnější, pila se také méně zatěžuje. Ostrost řetězu pravidelně kontrolujeme. Starší řetěz rovnou naostříme a ujistíme se, že je pořádně napnutý. I nový řetěz po krátké době provozu vždy znovu napneme.

3. Doplnění paliva a oleje

Při plnění olejem a palivem postavíme pilu na pevný povrch. Pro snížení emisí vybereme olej na řetěz založený na rostlinné bázi a ekologický benzin. Pilu vždy startujeme dále od místa doplňování paliva.

4. Bezpečné nastartování

Pilu startujeme vždy na zemi a tak, aby byla plocha kolem lišty čistá. Když s někým pracujeme, vždy ho upozorníme na start. Současně zatlačíme páku řetězové brzdy dopředu, jinak se začne řetěz otáčet, když pila startuje.

5. Revize řetězové brzdy

Před každým řezáním zkontrolujeme funkčnost řetězové brzdy. Pilu položíme na rovný povrch a přidáme plyn, aby se roztočil řetěz. Tlačením levého zápěstí na páku brzdy aktivujeme řetězovou brzdu. Řetěz se musí okamžitě zastavit.

6. Test mazání řetězu

Podržíme nastartovanou pilu např. nad prknem a přidáme plyn. Na povrchu by se měla objevit čára z malých kapiček odstřikujícího oleje jako důkaz toho, že mazání funguje.

7. Zkušební řez

Jestli nejsme zvyklí řetězovou pilu používat nebo jsme s ní dlouho neřezali, zkusíme nejdřív uříznout např. tenký koláč s plnými otáčkami motoru.

8. Správné držení a postoj

Pily se nebojíme, ale máme z ní vždy respekt. Uchopení pily je stejné pro leváky i praváky: pravou nohou přišlápneme spodní část zadní rukojeti k zemi a pevně držíme přední rukojeť pily levou rukou. Pravou rukou se startuje motor. Pilu držíme pevně, blízko těla, za obě rukojeti a okolo nich svíráme palce a prsty.

9. Pohyb s motorovou pilou

Při přemisťování aktivujeme řetězovou brzdu a nosíme pilu s vodicí lištou směrem dozadu. U pily s benzinovým motorem je horký tlumič výfuku na odvrácené straně těla. Na delší vzdálenosti používáme chránič lišty.

10. Čištění a údržba

Po každé práci pilu očistíme, a to včetně vzduchového filtru. Prodloužíme tak její životnost. Na pile brousíme řetěz, mažeme ji nebo dotahujeme povolené části. Vše podstatné určitě najdeme v návodu. Ostatní opravy svěříme autorizovanému servisu.