Světlovody můžeme využít v rodinných domech, vilách, bytových domech, bytech i chalupách. Denní světlo je nejčastěji přiváděno do chodby, kuchyně, ložnice, šatny, schodiště, obývacího či dětského pokoje, koupelny, sauny, garáže, dílny nebo sklepa. Namontovat je lze do novostaveb, ale i do starších domů.

Mezi renomované výrobce patří např. firma Lightway. Do sortimentu svých výrobků je zařadila i firma Velux.

V nabídce jsou světlovody jak pro šikmé střechy se sklonem 1560° ze skládané krytiny, tak pro ploché střechy s fólií s mírným sklonem do 15°.

Vybírat lze z různých typových řešení. Zoufat však nemusí ani majitelé atypických staveb nebo prostor, kde nelze použít běžné vedení nebo ukončení světlovodu. Někteří výrobci totiž nabízejí řešení na míru (např. produkt Lightway Individual).

Nejčastěji se tyto světlovody využívají ve společných prostorech bytových domů - osvětlení schodiště, designových prostorech, nízkoenergetických, pasivních domech, domech chráněných zemí nebo v památkově chráněných objektech.

Jak fungují

Světlovod je pasivní osvětlovací systém schopný přenášet světlo na velké vzdálenosti s pomocí odrazů od vysoce reflexního povrchu. Skládá se ze tří na sebe navazujících částí: kopule nebo čtvercového rámu s pevným zasklením umístěným ve střeše, pevného tubusu a difuzéru rozptylujícího světlo do místnosti.

Tak může majitel domu dostávat do interiéru přirozené denní světlo po celý rok. Znamená to až 80% úsporu energie tam, kde by jinak muselo být umělé osvětlení.

Kolik získáme světla

Konkrétní množství přivedeného světla závisí na počasí, roční době, sklonu střechy, orientaci ke světovým stranám, délce tubusu a počtu kolen. Optimální je umístit horní části světlovodu na nejvíce osluněnou část střechy - jih až západ.

V případě samotného světlovodu záleží především na jeho průměru: větší průměr osvětlí větší plochu. Světlovod o průměru 22 cm prosvětlí za optimálních světelných podmínek plochu 7-9 m2, průměr 32 cm zpravidla vystačí na 10-13 m2. Typ světlovodu se navrhuje tak, aby dodával dostatek světla i při zatažené obloze v zimě.

Střešní kopule

Podstatné rozdíly mohou být ve výkonnosti kopule. Hladké plastové kopule jsou dnes střídány mnohem kvalitnějšími tvrzenými plasty, které se již mohou srovnávat se sklem. Sodno-draselné nebo křišťálové sklo je ideálním materiálem.

Např. Lightway pro menší průměry světlovodů používá křišťálové sklo. Sklo je přirozeně odolné vůči slunci, nezmatní ani nezmléční. Optika skleněné kopule zajistí větší množství zachyceného světla. Křišťálové sklo je tvrdé a hladké a nezachytává nečistoty z ovzduší. Jestliže se přece jen zašpiní, do skla se nečistota nevpeče, ale při prvním dešti se lehce smyje z povrchu.

Existují i světlovody se čtvercovým rámem s pevným zasklením (např. od Velux). Tento světlovod lze instalovat do jakékoli skládané střešní krytiny ve sklonu 15-60°, ve které se jeví jako ploché střešní okno menších rozměrů. V tomto případě je jen minimálně narušen vzhled střechy.

Tubus hraje podstatnou roli

Účinnost světlovodu zásadně ovlivňuje kvalita tubusu, respektive jeho vnitřní zrcadlová plocha. Povrch je tvořen silně reflexní vrstvou a musí být dokonale hladký. Odrazivost kvalitních tubusů může dosáhnout více než 99 %.

Důležitá je i délka tubusu. Montují se světlovody dlouhé 20 m a to při zachování dobré účinnosti osvětlení, v rodinném domě bychom měli vystačit se světlovody kratšími, maximálně do 5 m při průměru 22 cm a 7 m při průměru 32 cm.

Cesta světla nemusí být přímá, tubus lze směrovat koleny. Existují také tubusy flexibilní, které připomínají hadici, jež se dá různě ohýbat. Flexibilní tubus o průměru 35 cm má v nabídce např. Velux. S ním lze vést světlo až do 6 m.

Každý ohyb ale znamená určitou světelnou ztrátu, proto bychom o světlovodu měli uvažovat zejména tam, kde nepotřebujeme více než dva ohyby.

Při úvahách, zda do nějaké místnosti instalovat světlovod, pečlivě zvážíme, k jakému účelu místnost slouží a jak intenzivní světlo je potřeba. Např. cena světlovodu Lightway je zhruba stejná jako kvalitního střešního okna. Záleží ale na délce vedení tubusu.

Na konci je difuzér

Do interiéru je pak světlo rovnoměrně rozptýleno kruhovým difuzérem (rozptylovačem světla), instalovaným ve vodorovném podhledu s mnohem menším nebezpečím oslnění, než hrozí např. při využití standardních světlíků. Celý systém je hermeticky uzavřený a tím je zajištěna dokonalá vodotěsnost bez možné kondenzace vodních par v tubusu či na vnitřní straně zasklení světlovodu.

Doplňky

Světlovody mohou být vybaveny i různými doplňky. Např. u výrobků od Velux sem patří nosič úsporné žárovky přímo v jeho tubusu. Touto doplňkovou funkcí tak lze nahradit standardní umělé osvětlení bez nutnosti instalace dalších stropních svítidel.

Světlovod může vyřešit i problém se zajištěním ventilace, ke kterému u nedostatečně osvětlitelných místností často dochází. Horní část světlovodu od Veluxu lze doplnit ventilačním prvkem s možností připojení ventilačního potrubí o průměru 100 mm a tím využít pro ventilaci stejný prostup střešní konstrukcí jako pro osvětlení.

Montáž svěřme odborníkům

Montáž vlastního světlovodu je jednoduchá a tak by ji zvládl i šikovný domácí kutil. Vyžaduje ale i zásah do střešního pláště budovy, proto je vhodné ji svěřit specialistovi, který nám zajistí odbornou montáž do libovolného typu střechy bez rizika následného zatékání kolem střešní manžety světlovodu.

Ve výběru firmy ale musíme být obezřetní. Nejlepší je obrátit se přímo na některého z výrobců. Správný výrobce totiž svoje systémy nejen vyvíjí a prodává, ale současně i instaluje. Poradci takových firem se zeptají na naše očekávání a potřeby, prohlédnou si osobně prostor, kde má světlovod být a doporučí přesně na míru rozměry světlovodů i způsoby vedení a montáže.