Návrh takzvaného inteligentního bydlení s názvem Medúzy vyšel z dílny architektů, již reprezentují především designéři Lisa Iwamoto a Craig Scott. Je založen na myšlence, že stejně jako mořský tvor medúza, také budovy koexistují s okolím.

Jedná se o stavby, jež jsou díky své konstrukci a použitému materiálu schopny filtrovat dešťovou vodu a propracovaným odpadním systémem dále čistit půdu, na které stojí.

Stavby jsou navrženy jako proměnlivá, vrstvená kůže, která souzní s vnitřním a vnějším prostředí. Jsou transformačním prototypem využitelným na meliorovaných pozemcích.

Návrh je situován na Ostrov pokladů, umělý ostrov Yerba Buena uprostřed zátoky San Francisco Bay. Podobné stavby ale bude možné využít i na jiných místech, nejen  v sanfranciské zátoce.

Ekomedúzy zároveň vyčistí armádou zničenou půdu

Ostrovy pokladů byly donedávna využívány armádou, která je rovněž kdysi nechala uměle postavit. Stejně jako mnoho bývalých vojenských základen i toto území ohrožuje celá řada ekologických nebezpečí.

Půda geograficky nejlukrativnější části ostrovů je toxicky zamořena, vyžaduje tedy sanaci. To si žádá zásah v podobě odstranění ornice až do hloubky pěti metrů. Jinde zase bude zemina čištěna pomocí speciálních rostlin, které se využívají na fytosanaci.

Strategií návrhářů bylo vytvořit místo, kde se budou využívat k očistě půdy i mokřady. Medúzy budou zapadat do tohoto nápadu tím, že jejich kanalizace bude zároveň průtokem očisťovat půdu díky systému zachycování dešťové vody.

Ta bude filtrována a ukládána pro použití v domácnosti. Pro tento systém se budou využívat šikmé střechy, po nichž bude voda stékat do speciálních filtračních nádrží. Filtrace bude probíhat s pomocí vestavěných dutin s oxidem titaničitým, jenž mimo jiné absorbuje i škodlivé UV záření.