Jsou exteriérovým prvkem domu vystaveným povětrnostním podmínkám, proto se zaměříme i na jejich povrchovou úpravu. Zásadní je výběr renomovaného dodavatele, ať už je to výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce, kteří by nám měli představit vlastnosti daného typu vrat, technické možnosti jejich provedení a také nás seznámit s materiálovými, estetickými a barevnými variantami.

Volit budeme mezi vraty výklopnými a sekčními v lamelovém nebo kazetovém provedení, ale i povrchovou úpravou: ať už jde o módní fólie nebo nátěry imitující dřevo shodné s odstínem okenních rámů domu.

Technické parametry

  • Pro montáž vrat připravíme stavebně začištěný otvor a dodržíme minimální povinné rozměry ostění a nadpraží. U různých výrobců se mohou požadavky lišit, pohybují se kolem 10 až 12 cm u ostění a 18 až 20 cm u nadpraží.
  • Vrata lze ovládat buď ručně (zámek s klikou), nebo pohodlněji elektrickým pohonem s dálkovým ovládáním, které je součástí ceny pohonu. Při zakoupení vrat s mechanickým otvíráním lze dodatečně pohon kdykoli nainstalovat.
  • Důležité jsou také tepelně a zvukově izolační vlastnosti vrat. Nejvyšší komfort z pohledu tepelné izolace nabízejí sekční vrata skládající se z panelových dílců s polyuretanovou výplní tloušťky minimálně 40 mm. Tvrdá polyuretanová pěna má nejen dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti, ale je odolná i proti plísni, hmyzu a bakteriím a neobsahuje plyny poškozující ozónovou vrstvu. Je vhodné, když jsou panely speciálně vyztužené ocelovou lištou v místě uchycení pantů. Tato úprava totiž výrazně omezuje opotřebení panelů vrat a prodlužuje jejich životnost na minimálně 20 let.

Bezpečnost na místě

Kvalitní panelové dílce mají speciálně zakulacenou hranu zabraňující přiskřípnutí prstů.

U vrat s elektrickým pohonem je lepší, když je motor vybaven vestavěnou bezpečnostní pojistkou, která vrata při styku s překážkou zastaví a vrátí je do polohy otevřeno. Podobnou funkci plní i fotobuňky instalované v otvoru garáže.

Je dobré zeptat se, jak funguje nouzové ovládání vrat v případě výpadku elektrického proudu, aby se nestalo, že se do garáže nedostaneme.

Smlouva a dodávka

  • Po výběru typu vrat a po návštěvě technického pracovníka firmy, který garážový otvor přesně vyměří, je nezbytné dohodnout s firmou konkrétní dodací a záruční podmínky, které by měly zahrnovat tyto údaje: přesný popis vrat a příslušenství, cenu včetně DPH, platební podmínky, dodací lhůtu, délku záruční doby s konkrétním uvedením, na které části vrat a pohonů se vztahuje a možnosti plnění nejen záručního, ale především pozáručního servisu.
  • Záruční doba delší než zákonem stanovených 24 měsíců signalizuje, že si je dodavatel jist kvalitou výrobku. Výhodou je i bezplatné poskytování první servisní prohlídky a seřízení vrat.
  • Dodavatel by měl automaticky předložit k nahlédnutí povinný certifikát Technického a zkušebního ústavu stavebního (TAZÚS), popř. další certifikáty dokazující kvalitu řízení jakosti, např. UNI EN ISO apod.