Znečištěný vzduch v našich bytech snižuje nejen obsah kyslíku, což způsobuje poruchy spánku a nižší výkonnost kardiovaskulárního systému, ale zvyšuje také riziko vzniku astmatu, senné rýmy a jiných zdravotních problémů.

Jak tedy předcházet těmto komplikacím? Kvalitu vzduchu, který doma dýcháme, zlepšují čističky vzduchu. Vyznačují se tím, že se v nich vzduch čistí nepřetržitou recirkulací přes filtr nebo soustavu filtrů různé konstrukce. Hlavním úkolem čističek vzduchu je každý den co nejúčinněji zbavit vzduch škodlivin.

Proč čistit vzduch

V posledních letech se mnohonásobně zvýšilo znečištění ovzduší průmyslovými exhalacemi a kouřovými i výfukovými plyny, takže dýcháme vzduch obsahující množství různých škodlivých látek, včetně choroboplodných zárodků a alergenů. V našich domovech se stále častěji uplatňují kovy, plasty a elektrospotřebiče, ale také syntetické materiály, z nichž se uvolňují pachy ředidel a jiné nežádoucí látky.

Vzduch v nevětraných místnostech má až šestkrát horší kvalitu než vzduch ve volné přírodě a je až desetkrát toxičtější. Proto je vhodné používat kvalitní čističky vzduchu, které nám mohou pomoci zbavit se zdravotních, zejména dýchacích potíží, alergických reakcí a únavy.

Různé principy čištění
První skupina přístrojů zachycuje nečistoty do nádržky s vodou, která slouží zároveň k vlhčení vzduchu odpařováním z hladiny. Jde o takzvané vodní filtry, jejichž protiprašná účinnost je 50 až 70 procent. Znečištěnou vodu ve filtru včas vyměníme, aby se v ní nemnožily bakterie.
Druhou skupinu tvoří přístroje s absorpčním principem čištění vzduchu. Jsou založeny na využití filtru s živočišným uhlím ve spojení s HEPA filtrem na odstranění pylu a prachu. Protiprašná účinnost těchto čističů dosahuje až 99,97 procent.
Třetí skupina čističek vzduchu pracuje na fotokatalytickém principu. Podstatou této metody je chemický rozklad emisí do bezpečných částic (voda, oxid uhličitý) a jejich okyselení na povrchu fotokatalyzátoru pod vlivem ultrafialového záření vylučovaného speciální ultrafialovou lampou. Tento princip efektivně ničí toxiny, viry i bakterie.
Čtvrtá skupina přístrojů má elektrostatický filtr, který lze omývat vodou, čímž se podstatně snižují náklady na provoz. Jejich protiprašná účinnost přesahuje 90 procent. Nevýhodou těchto přístrojů je vyšší pořizovací cena.
Pátá skupina čističek vzduchu využívá sterilizační vlastnosti ozónu. Ozón, který se vytváří v čističce, sterilizuje vzduch od virů a bakterií a odstraňuje pachy a kouř. V tomto případě je nutné dodržet normou stanovené koncentrace ozónu, aby nezpůsoboval bolesti hlavy či nevolnost.
Šestá skupina čističek vzduchu obsahuje ionizátor, který urychluje shlukování a usazování prašných částic z ovzduší. Výsledkem je snížení nahromaděného prachu uvnitř místnosti. Výhodou ionizátorů je bezhlučný provoz a produkce malých záporných iontů.

Proč vzduch také zvlhčovat?

Zdravotně závadný může být také pobyt ve vytápěných místnostech. Hlavní příčinou je nízká vlhkost vzduchu. Ve většině našich domácností klesá v zimě pod hladinu 20 procent, zatímco optimální vlhkost je asi kolem 45 procent. V tomto případě dochází k přetěžování imunitního systému a následně k podráždění sliznic, dráždivému kašli, popraskaným rtům, což jsou první příznaky různých onemocnění.

Suchý vzduch neprospívá naší pokožce ani dřevěnému nábytku, takže vhodná vlhkost vzduchu chrání nejen naše zdraví, ale vytváří i příjemný pocit pohody.

Také vzduch v domácnostech lze zvlhčovat různými systémy, od studeného odparu až k ultrazvukovým zvlhčovačům vzduchu, které vytvářejí z vody vysokofrekvenčním ultrazvukovým oscilátorem malé kapičky.

Ventilační systém je vyfukuje do éteru, kde se jejich odpařením zvyšuje vlhkost vzduchu tak, že z přístroje vychází jasně viditelná jemná a rovnoměrná mlha. Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu jsou ideální do bytů, dětských pokojů i kanceláří. Ultrazvukem vyrobená pára je zdraví neškodná. Předností ultrazvukových zvlhčovačů vzduchu je nejvyšší výkon při nejmenší spotřebě elektrické energie.