Znečištěný vzduch v našich bytech snižuje nejen obsah kyslíku, což způsobuje poruchy spánku a nižší výkonnost kardiovaskulárního systému, ale zvyšuje také riziko vzniku astmatu, senné rýmy a jiných zdravotních problémů.

Čistička Oxygen Z 9124 - vlevo (6990 Kč, Electrolux). Čistička vzduchu MC 707 VM - uprostřed (13 499 Kč, Daikin). Čistička vzduchu Oxygen Ultra - vpravo (12 719 Kč, Beam).

Čistička Oxygen Z 9124 - vlevo je vybavena elektronickým „nosem“ a jakmile zachytí nějaké pachy, jako jsou parfémy, rozpouštědla, výfukové plyny, cigaretový kouř a jiné škodlivé plyny, zvýší průtok vzduchu a urychlí tak absorpci pachů aktivními uhlíkovými filtry. Indikátor míry zápachu znázorňuje množství znečišťujících látek, které senzor zaznamenal (6990 Kč, Electrolux). Čistička vzduchu MC 707 VM - uprostřed zajistí vyšší komfort dýchání nejen pro alergiky a astmatiky. Díky unikátní technologii Flash Streamer dosahuje vyšší účinnosti čištění vzduchu. Odstraní 99,6 % těžkých alergenů (roztoče, pyly a plísně) a účinně odstraňuje cigaretový kouř a nepříjemné pachy (13 499 Kč, Daikin). Čistička vzduchu Oxygen Ultra - vpravo je vybavena technologií plasma wave, která částice nabije a s pomocí vzdušné vlhkosti je rozloží na neškodné prvky, které se nikde nezachycují a nemusí se tedy měnit žádný filtr. Čistička je tichá, energeticky nenáročná, má atraktivní design, dálkový ovladač, automatický i manuální režim a je přenosná (12 719 Kč, Beam).

FOTO: archiv firem Elektrolux, Daikin a Beam

Jak tedy předcházet těmto komplikacím? Kvalitu vzduchu, který doma dýcháme, zlepšují čističky vzduchu. Vyznačují se tím, že se v nich vzduch čistí nepřetržitou recirkulací přes filtr nebo soustavu filtrů různé konstrukce. Hlavním úkolem čističek vzduchu je každý den co nejúčinněji zbavit vzduch škodlivin.

Proč čistit vzduch

V posledních letech se mnohonásobně zvýšilo znečištění ovzduší průmyslovými exhalacemi a kouřovými i výfukovými plyny, takže dýcháme vzduch obsahující množství různých škodlivých látek, včetně choroboplodných zárodků a alergenů. V našich domovech se stále častěji uplatňují kovy, plasty a elektrospotřebiče, ale také syntetické materiály, z nichž se uvolňují pachy ředidel a jiné nežádoucí látky.

Avair OXYGEN mini je čistička vzduchu vybavená několikastupňovou filtrací ovzduší a ionizátorem - vlevo (3950 Kč vč. DPH, Moje klima). Čistička Oxygen Z 9122 se vyznačuje nízkou energetickou spotřebou okolo 5 W (5790 Kč, Electrolux).

Avair OXYGEN mini je čistička vzduchu vybavená několikastupňovou filtrací ovzduší a ionizátorem. Pomocí předfiltru obsahujícího nanočástice stříbra, HEPA filtru a uhlíkového filtru dokáže vzduchu zachytit až 99 % nečistot ze vzduchu včetně pylu, roztočů, kouře, spór plísní či zvířecích alergenů (3950 Kč vč. DPH, Moje klima). Čistička Oxygen Z 9122 se vyznačuje nízkou energetickou spotřebou okolo 5 W může poskytovat trvalý přísun čistého vzduchu po celý den i noc. Nový design s plochou deskou v lesklém bílém provedení odpovídá současným trendům moderního vybavení domácností (5790 Kč, Electrolux).

FOTO: archiv firem Moje klima a Elektrolux

Vzduch v nevětraných místnostech má až šestkrát horší kvalitu než vzduch ve volné přírodě a je až desetkrát toxičtější. Proto je vhodné používat kvalitní čističky vzduchu, které nám mohou pomoci zbavit se zdravotních, zejména dýchacích potíží, alergických reakcí a únavy.

Různé principy čištění
První skupina přístrojů zachycuje nečistoty do nádržky s vodou, která slouží zároveň k vlhčení vzduchu odpařováním z hladiny. Jde o takzvané vodní filtry, jejichž protiprašná účinnost je 50 až 70 procent. Znečištěnou vodu ve filtru včas vyměníme, aby se v ní nemnožily bakterie.
Druhou skupinu tvoří přístroje s absorpčním principem čištění vzduchu. Jsou založeny na využití filtru s živočišným uhlím ve spojení s HEPA filtrem na odstranění pylu a prachu. Protiprašná účinnost těchto čističů dosahuje až 99,97 procent.
Třetí skupina čističek vzduchu pracuje na fotokatalytickém principu. Podstatou této metody je chemický rozklad emisí do bezpečných částic (voda, oxid uhličitý) a jejich okyselení na povrchu fotokatalyzátoru pod vlivem ultrafialového záření vylučovaného speciální ultrafialovou lampou. Tento princip efektivně ničí toxiny, viry i bakterie.
Čtvrtá skupina přístrojů má elektrostatický filtr, který lze omývat vodou, čímž se podstatně snižují náklady na provoz. Jejich protiprašná účinnost přesahuje 90 procent. Nevýhodou těchto přístrojů je vyšší pořizovací cena.
Pátá skupina čističek vzduchu využívá sterilizační vlastnosti ozónu. Ozón, který se vytváří v čističce, sterilizuje vzduch od virů a bakterií a odstraňuje pachy a kouř. V tomto případě je nutné dodržet normou stanovené koncentrace ozónu, aby nezpůsoboval bolesti hlavy či nevolnost.
Šestá skupina čističek vzduchu obsahuje ionizátor, který urychluje shlukování a usazování prašných částic z ovzduší. Výsledkem je snížení nahromaděného prachu uvnitř místnosti. Výhodou ionizátorů je bezhlučný provoz a produkce malých záporných iontů.

Proč vzduch také zvlhčovat?

Zdravotně závadný může být také pobyt ve vytápěných místnostech. Hlavní příčinou je nízká vlhkost vzduchu. Ve většině našich domácností klesá v zimě pod hladinu 20 procent, zatímco optimální vlhkost je asi kolem 45 procent. V tomto případě dochází k přetěžování imunitního systému a následně k podráždění sliznic, dráždivému kašli, popraskaným rtům, což jsou první příznaky různých onemocnění.

Multifunkční čistič a sterilizátor vzduchu s fotokatalyzátorem - vlevo (6810 Kč vč. DPH, Moje klima). Avair OXYGEN je multifunkční čistič a sterilizátor vzduchu s fotokatalyzátorem (11 810 Kč vč. DPH, Moje klima).

Multifunkční čistič a sterilizátor vzduchu s fotokatalyzátorem - vlevo dokonale čistí ovzduší bez škodlivých původců nemocí díky přednímu filtru, HEPA filtru, UV lampě a generátoru negativních iontů a nanofotokatalyzátorovému filtru (6810 Kč vč. DPH, Moje klima).  Avair OXYGEN dokonale pročistí ovzduší od škodlivých původců nemocí, a je proto vhodný pro všechny alergiky a osoby, které mají potíže s dýcháním nečistého ovzduší ve svém okolí. Avair OXYGEN je multifunkční čistič a sterilizátor vzduchu s fotokatalyzátorem, který pro čištění ovzduší využívá současné nejmodernější metody (11 810 Kč vč. DPH, Moje klima). 

FOTO: archiv firmy Moje klima

Suchý vzduch neprospívá naší pokožce ani dřevěnému nábytku, takže vhodná vlhkost vzduchu chrání nejen naše zdraví, ale vytváří i příjemný pocit pohody.

Také vzduch v domácnostech lze zvlhčovat různými systémy, od studeného odparu až k ultrazvukovým zvlhčovačům vzduchu, které vytvářejí z vody vysokofrekvenčním ultrazvukovým oscilátorem malé kapičky.

Ventilační systém je vyfukuje do éteru, kde se jejich odpařením zvyšuje vlhkost vzduchu tak, že z přístroje vychází jasně viditelná jemná a rovnoměrná mlha. Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu jsou ideální do bytů, dětských pokojů i kanceláří. Ultrazvukem vyrobená pára je zdraví neškodná. Předností ultrazvukových zvlhčovačů vzduchu je nejvyšší výkon při nejmenší spotřebě elektrické energie.