Všichni výtvarníci jsou absolventy Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a při tvorbě se nechali ovlivnit především samotným nápojem. Často do svého návrhu zapracovali motiv Merkurovy hole, která se na Becherovce objevuje. Ta má připomínat obraz životní moudrosti. Zároveň mnozí z autorů využili klasického elipsovitého tvaru lahve. Někteří se dokonce odkazují do Karlových Varů, odkud nápoj pochází. 

Pokud se vrátíme do historie, najdeme kalíšky z porcelánu s barevnými nápisy. Oproti tomu se dnes všichni výtvarníci přiklonili raději k čirému sklu a k využití barevného motivu se odhodlal pouze jeden z nich. Vítězný projekt se dočká realizace a bude volně prodejný.

Kateřina Krausová (vlevo) navrhla likérku, která přechází od tradiční elipsy do kruhu. Milan Krajíček (vpravo) zvolil minimalistický návrh.

Kateřina Krausová (vlevo) navrhla likérku, která přechází od tradiční elipsy do kruhu. Milan Krajíček (vpravo) zvolil minimalistický návrh.

FOTO: Archiv, Novinky

Ladislav Průcha (vlevo) se odkazuje na nerostné bohatství v Karlových Varech. Marcel Mochal (vpravo) zase pracuje se směsí mužského a ženského principu.

Ladislav Průcha (vlevo) se odkazuje na nerostné bohatství v Karlových Varech. Marcel Mochal (vpravo) zase pracuje se směsí mužského a ženského principu.

FOTO: Archiv, Novinky

Designéři Ingrid Račková a David Suchopárek (vlevo) se inspirovali klasickým eliptickým tvarem láhve. Jitka Kamencová - Skuhravá (vpravo) vyšla z tradice funkcionalismu. Plastický reliéf je inspirovaný vodní hladinou a mihotavým pohybem vlnek.

Designéři Ingrid Račková a David Suchopárek (vlevo) se inspirovali klasickým eliptickým tvarem láhve. Jitka Kamencová - Skuhravá (vpravo) vyšla z tradice funkcionalismu. Plastický reliéf je inspirovaný vodní hladinou a mihotavým pohybem vlnek.

FOTO: Archiv, Novinky