Přes padesát staveb se letos přihlásilo do soutěže o prestižní titul Stavba roku 2009. Do finálového kola postoupilo patnáct staveb, z nichž porota v čele s předsedkyní, docentkou Radomírou Sedlákovou, vybrala vítěze. Ti se mohou pyšnit prestižní plaketou, která má na budovu upozornit kolemjdoucí.

Cenu získalo pět stavebně precizních projektů

Plaketu získala stavba Classic 7 Business Park. Oceněna byla proměna historické technické stavby v ojedinělý soubor kancelářských staveb se zřetelem k citlivému a nápaditému využití původních konstrukcí a stavebních detailů.

City Park Jihlava zaujal architektonickým řešením nákupního centra v těsném sousedství historického jádra se zřetelem k nápaditému pojetí pěti fasád a vytvořením biokoridoru. Za to získal jeden z pěti titulů.

Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice také získalo prestižní ocenění. Porota autory stavby ocenila za realizaci kolejové stavby, jež zásadním způsobem modernizuje železniční dopravu v Praze se zřetelem k charakteristickému architektonickému řešení.

Bytový dům Na Topolce v Praze porotu nadchl vytvořením obytné stavby zajímavě vstupující do rozmanité starší zástavby se zřetelem k dispozičnímu řešení a kvalitě stavebních prací ve všech úrovních.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové letos sklízí úspěchy

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové získala titul za vytvoření stavby nevšedního architektonického řešení se zřetelem ke způsobu práce s pohledovým betonem a k vnitřnímu prostorovému uspořádání. Letos tato stavba získala i Grand Prix architektů, kdy porotu zaujala svou vnitřní atmosférou a půdorysným tvarem písmene X.

O cenu se ucházela i stavba vysokoškolského komplexu Fakulty chemicko-technologické v Pardubicích, která již získala Národní cenu za architekturu. Mezi patnáct nejlepších se ale nedostala.

V soutěži Stavba roku je totiž hodnocena nejen kvalita stavby, ale také  dispozice, architektonická preciznost, ale i zasazení do krajiny či spokojenost jejích uživatelů.

Soutěž je určena pro stavby realizované na území České republiky, ne všude ale porota pěkné stavby objevila.

Letos nás trochu zklamala jižní Morava. Krásné stavby jsme na ní nenašli.Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně poroty

Příhlášeny mohly být jak novostavby tak i rekonstrukce, pozemní stavby všeho druhu, urbanistické realizace, úpravy krajiny apod.

Cenu veřejnosti získala stavba The Bird, čtenáři Novinek by ji vybrali také

Letos byla vyhlášena i soutěž o nejoblíbenější stavbu veřejnosti. Získala ji působivá vzletná stavba, pro kterou se jako pro nejlepší stavbu roku vyslovilo přes 4 000 hlasujících. Naši čtenáři také jasně preferovali dům s názvem The Bird, oslovil celých 65 % osob, které se zúčastnily ankety na našich stránkách.

FOTO: Stavba roku

Veřejnost ale vybírala hlavně podle fotografií, které mohou podle předsedkyně poroty Radomíry Sedlákové často klamat. Stavby je třeba vidět zblízka. Některé z nich ale mohla veřejnost navštívit v rámci festivalu Architecture Week, který stále ještě probíhá. Více se o něm dočtete zde.

Příklad těch, kteří získali ocenění nejvyšší, a mnozí i opakovaně, nechť je inspirací a pobídkou pro další tvůrčí práci architektů, inženýrů a stavbařů.Jan Fibiger, Předseda správní rady Nadace pro pro rozvoj architektury a stavitelství

Soutěž pořádala Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a časopis Stavitel.