Zasklením se na lodžii navíc sníží prašnost a rovněž se tak zbavíme deště, větru a sněhu. Hluk, který proniká do místnosti přiléhající k lodžii, skleněná bariéra utlumí až o 6 dB a zároveň se v této místnosti zvýší teplota v průměru o dva až tři stupně.

Co a jak se zasklívá

Ačkoli existuje několik druhů zasklení, u nás je nejběžnější systém, který je ukotven do stropu lodžie. (Realizační firma se proto ze všeho nejdříve bude pídit po jeho kvalitě, pevnosti.)

Ke stropu jsou upevněny kolejničky, v nichž jsou zavěšena a na kolečkách popojíždějí jednotlivá skla. Ve spodní části (na vrchu zábradlí) jsou pak zasazena do vodicích lišt. Skla se při mytí nebo při úplném otevření lodžie svezou k jedné straně a otočí plochou ke stěně, takže na ně pohodlně můžeme z obou stran.

Všechna volná místa, kudy by mohl na lodžii pronikat vítr nebo déšť se sněhem, se zakryjí plechem. Celý systém je uzamykatelný zevnitř, takže na ni zvenčí nikdo nemůže vniknout, aniž by rozbil tvrzená skla.

Uvedený systém zasklívání se využívá na lodžiích zcela nebo částečně zapuštěných do budovy. Vždy však musí mít tyto lodžie pevný, nosný strop, do kterého je zasklívací systém ukotven.

V poslední době se u bytových domů budují představěné konstrukce, které nahrazují dříve budované předsazené zavěšené balkony. Ty také lze zasklívat.

Co bude chtít stavební úřad

Do zasklívání lodžie se nemůžeme pustit sami od sebe. Prvním krokem musí být vždy návštěva stavebního úřadu, kde nám sdělí, zda pro tuto úpravu bytu vyžadují pouze ohlášení, anebo zda musíme zažádat o stavební povolení. Požadavky se liší úřad od úřadu.

V každém případě by nám úředníci měli přesně říci, které dokumenty od nás budou potřebovat, aby nám s jejich vyhotovením firma mohla snadno pomoci.

Výběr firmy

Jestliže jsme si už dopředu nevyhlédli firmu, která nám lodžii zasklí, po návštěvě stavebního úřadu je ten nejvyšší čas.

Jako vždy se vyplatí informovat se u sousedů a známých, kteří mají lodžii už zasklenou, anebo se poohlédnout na stavebních veletrzích, eventuálně si prohlédnout internetové stránky firem sídlících v našem okolí.

Většina má na svém webu nejen fotografie realizovaných prací, ale také třeba konstrukční plánky či další užitečné informace a certifikáty, podle kterých se můžeme orientovat.

První kontakt

Naše první oslovení vybrané společnosti nemusí být rozhodně osobní. Obvykle stačí telefonát. Dispečer firmy s námi probere zakázku v hrubých rysech, mj. se bude ptát na rozměry lodžie, její tvar, orientaci, probere s námi možnosti zasklení a již v tuto chvíli by měl být schopen vypočítat hrubý odhad ceny.

Na závěr se s námi dohodne o termínu návštěvy technika. Eventuálně s námi probere postup vyřízení potřebné agendy pro stavební úřad.

Zaměření technikem

Když k nám dorazí technik vybrané firmy, zaměří si už definitivně naši lodžii pro zasklení. Musí zjistit nejen přesné rozměry, ale především, kde je jaká stavební nerovnost (např. křivé zdi, křivé stropy), a také musí zjistit, co vše se bude zakrývat plechy a jak. Právě při návštěvě technika máme šanci projevit svá vlastní přání ohledně detailů zasklení.

S technikem rozhodneme, ke které straně se budou skla posouvat, u dlouhých lodžií, nebo pokud na tom vážně trváme, se mohou posouvat do obou stran. Obyčejně se ale doporučuje ponechat jednu stranu lodžie volnou. Systém lze doplnit také oknem, které nahradí jeden ze skleněných dílců. Jím můžeme v případě potřeby lodžii pohodlně odvětrávat, ať již kvůli teplu, nebo kvůli vlhkosti.

Při debatách o oplechování si vybereme i barvu plechů.

Na závěr své návštěvy technik vypočítá definitivní cenu a my zaplatíme zálohu. Minimálně na skla, která se pro každou lodžii řežou zvlášť a firma by je v případě našeho storna neměla šanci použít jinde. S technikem se také dohodneme na způsobu doplacení zbytku ceny.

Zároveň se dohodne termín realizace, který závisí na tom, kdy budou veškeré díly systému vyrobeny. Obvykle je to otázka tří až čtyř týdnů.

Vlastní zasklení

Než dorazí pracovníci firmy, měli bychom lodžii nejen vyklidit, ale především na ní provést veškeré ostatní úpravy, které plánujeme - vymalovat ji, vydláždit atd. Zasklení by mělo přijít až úplně na závěr. V opačném pořadí je vysoce pravděpodobné, že si čerstvě osazená okna zcela zbytečně zamažeme, při velké smůle či nešikovnosti i rozbijeme. Vlastní zasklení netrvá nijak zvlášť dlouho, v závislosti na složitosti prací tři až osm hodin. V každém případě je zasklení otázkou jednoho dne.

Zasklená lodžie působí přirozeně.

Zasklená lodžie působí přirozeně.

FOTO: archiv firmy Sintras

Technici firmy nám předvedou funkčnost systému, seznámí nás s jeho obsluhou a údržbou a předají nám příslušnou dokumentaci, včetně záručního listu. Po vyhotovení zakázky doplatíme zbytek její ceny.

Cena

Cena každé zakázky závisí na její náročnosti. Především se pak odvíjí od velikosti zasklívané plochy. Máme-li např. lodžii o délce 5,80 m a výška zasklení bude okolo 1,5 m, měli bychom zhruba počítat s cenou 25 000 Kč za vlastní zasklení + 1 000 až 6 000 korun na další stavební práce (podle potřeby), jako je vykrytí volného prostoru zábradlí sklem nebo polykarbonátem, vyplnění mezer plechem apod.

Údržba

Předností systému zasklení zavěšeného na stropě je praktická bezúdržbovost. Výrobci doporučují pouze jedenkrát do roka promazat horní kolejničky silikonovým olejem. Mytí skel není nijak obtížné, protože všechna jsou pojízdná a při posunutí až ke stěně lodžie se otočí tak, že je lze snadno umýt i z vnější strany.