Jednou z nejčastějších polopravd, jimž musejí výrobci betonové střešní krytiny čelit, je ta o vysoké hmotnosti tašek. Betonové tašky při porovnání jednotlivých kusů jsou skutečně těžší, než s nimi srovnávané pálené. Jsou totiž větší. Do jednoho metru čtverečního se jich pak vyskládá méně a při porovnání hmotnosti betonové krytiny na metr čtvereční s hmotností např. pálené krytiny na stejné ploše je betonová mnohdy lehčí. Celá střecha pak může být podle výrobců lehčí dokonce až o tunu.

O hmotnost vlastní střešní krytiny přitom ve skutečnosti až tolik nejde. V některých oblastech republiky totiž představuje třeba jen 20 % celkového zatížení střechy. Zbytek má na svědomí vítr a sníh.

I proto výrobci střešních krytin kladou takový důraz na opatření střech příslušnými doplňky, jako jsou protisněhové tašky, eventuálně přímo sněholamy, a na větrnějších místech pak správná montáž střechy, spočívající v uchycení alespoň každé třetí tašky ať již pomocí vrutu či hřebíku do latě, nebo boční příchytkou.

Dlouhá životnost

Životnost je podstatnou vlastností každé střešní krytiny. V případě betonových tašek se pohybuje s jistotou na hranici sta let i více, v závislosti na údajích prodejců. Životnost je dána nejen samotnou pevností tašky, ale především její mrazuvzdorností. Ta se mj. odvíjí od míry nasákavosti materiálu.

Všechny uvedené vlastnosti se při zkoušení betonových tašek pečlivě sledují a žádný výrobce si nedovolí uvést na trh výrobek, který by naše normy nesplňoval. Většina větších výrobců prodává své tašky i v dalších zemích Evropské unie, které mohou mít některé normy v některých aspektech třeba i přísnější.

Bezpečný sklon

Pro betonové tašky, stejně jako pro většinu jakýchkoli skládaných střech, je za bezpečný považován sklon 22°, pro bobrovky je to 25°.

I v tomto směru šel vývoj dále a dnes není problém pořídit si betonovou střechu za určitých podmínek i při sklonu 7°, nebo naopak 90°. V případě nízkého sklonu je položení betonové krytiny podmíněno zbudováním tzv. vodotěsného podstřeší, jehož základem je difuzní fólie.

Estetické aspekty

Moderní betonové tašky se uplatní na rodinných domech, chatách či chalupách, také při rekonstrukci historických objektů, na veřejných budovách a na průmyslových stavbách. Je to dáno nejen jejich technickými vlastnostmi, ale také vzhledem.

Jako všechny druhy střešní krytiny, i ta betonová se nejdříve vyráběla jen v několika základních barevných odstínech, s postupem času se ale nároky zákazníků zvyšovaly a výrobci nyní nabízejí každý z typů tašek v několika různých barvách. Mezi nejoblíbenější stále patří tradiční cihlově červená a nověji i břidlicově černá, velkou popularitu má i červenohnědá barva, jíž někdo nazývá vínovou.

Výrobci nabízejí i zelené či modré tašky, které v zahraničí již zdaleka nepředstavují výjimku. Na našich domech jsou k vidění zatím jen zřídka.

Pro specifické potřeby památkových objektů jsou určeny tašky, jejichž barva imituje patinu již dlouho položené střechy. Střecha z těchto tašek na nově rekonstruovaném domě pak v okolní historické zástavbě nijak nesvítí, naopak svou barvou zcela zapadá.

Ochranné vrstvy

Betonové tašky se vyrábějí ze směsi kvalitních písků o speciální hrubosti (nesmí být ani příliš malá, ani příliš velká) a velmi kvalitního cementu.

Základní variantu barevných tašek představují ty, které jsou vyrobené pouze z probarveného betonu, bez dalších úprav. Mnohem větší část trhu zabírají výrobky ošetřené jednou až třemi vrstvami laku (většinou jde o akrylátový lak), který nejenže vylepšuje vzhled tašky, ale v některých případech i zajišťuje ochranu barev proti degradujícím účinkům UV záření.

Ne krytina, ale systém

Stejně, jako u ostatních druhů střešních krytin, také v případě betonových tašek platí: nepořizujeme si jednotlivé tašky, ale celý střešní systém. Výrobci proto nikdy nenabízejí jen základní tašky, ale ke každému druhu mají speciální nabídku, jako jsou hřebenáče, okrajové tašky, odvětrávací tašky, pochozí nebo protisněhové tašky, tašky s úchyty pro sněholamy, lávky nebo i hromosvody, prostupy pro odvětrání kotlů atd.

Kromě toho výrobci nabízejí i řešení nejrůznějších útvarů na střeše, jako jsou např. nároží, úžlabí, štíty, krycí fólie okolo komínu, oken či průlezová okénka pro kominíky. Mnohdy dodají i okapový systém, eventuálně jsou schopni navrhnout i střechu se zabudovaným solárním kolektorem.

Prodejce a pokrývač

S prvními dotazy a požadavky na návrh naší střechy se obrátíme na výrobce střešní krytiny. Pokud nám vyhotoví návrh, který bude odpovídat našim vizuálním představám a finančním možnostem, požádáme o doporučení pokrývačské firmy z našeho okolí. To by pro většího výrobce neměl být problém, neboť každý mívá po celé republice síť firem, s nimiž spolupracuje a jejichž pracovníky pravidelně školí.

Vlastní střešní krytinu nám dodá prodejce střešních krytin. S ním bude už jednat buď přímo pokrývačská a klempířská firma, nebo my. V každém případě si ověříme, v jakých vozidlech nám krytinu prodejce chce dovézt. K poškození totiž dochází nejčastěji právě při transportu. Auta musejí být dobře odpružená a k nakládání by měla mít speciální zařízení - ruku.

Kontrola dovezeného materiálu je nutná

Je nezbytné si stav tašek po dovezení na stavbu pečlivě zkontrolovat a hned zažádat o náhradu poškozených kusů, která bývá samozřejmostí a zdarma. Jestliže složenou krytinu na místě nezkontrolujeme a její stav začneme zjišťovat až těsně před pokrýváním střechy (třeba i po pár letech), může se stát, že výrobce odmítne zdarma nahradit poničené kusy, ale také už nemusí mít tašky v příslušném odstínu k dispozici.

Ne že by se lišila barva, ale její odstín už bude v rámci šarže trochu jiný a nově dodané tašky by pak na střeše svítily.

Doporučení: Při zadávání informací prodejci krytiny bychom nikdy neměli opomenout doplnit projekt, nebo alespoň nákres střechy sdělením, v jakém prostředí se objekt nachází. Pošli fotku a uvidíš! Novou službu zákazníkům nabízí společnost Bramac.

Uvažujete-li o výměně střešní krytiny, můžete poslat fotografii svého domu se stávající krytinou této firmě. Obrázek se vám vrátí zpět, ovšem s novou střechou vámi zvoleného typu a barvy, včetně např. střešních oken, stoupacích plošin či solárních kolektorů.