Celosvětové kolo soutěže Holcim Awards se koná jen jednou za tři roky, vítězné projekty vybírá mezinárodní komise, která letos vybrala vítěze z 5 000 projektů z více jak 120 zemí světa.

Vítězný stavební projekt musí splňovat velmi náročné podmínky, musí být ekologický, co nejvíce využívat obnovitelné zdroje a také recyklované materiály. Hodnocena je úspornost celého procesu stavění, který by měl být zároveň inovativní.

Revitalizace přináší užitek pro všechny

Letos získal hlavní cenu projekt revitalizace a urbanistického rozvoje staré části historického marockého města Fez, které je chráněno organizací UNESCO. Ocenění bylo také uděleno, protože renovace města přinese sociální užitek většině občanů.

 

Na návrzích renovace pracovala marocká architektka Azizy Chaouniová a Japonka Takako Tajimyová. Základem jejich návrhů byla obnova pěších zón a zeleně i voní plochy.

Rozhodující byly problémy místních

Architektky se snažily ve svých návrzích zohlednit hlavně stížnosti místních, kteří měli problémy s parkováním, protože autobusy a taxíky zabíraly většinu parkovacích ploch na veřejném prostranství.

Potíže byly také s nepřehledností náměstí nebo se zastávkou na autobus, která byla velmi nepříjemným prostředím pro cestující, kteří na autobus museli čekat v hluku a prachu.

 

Architekti navrhli také v marockém Fezu obnovit manufaktury na tradiční zpracování a barvení kůží a prostor pro místní krámky. Součástí projektu je i vyčištění vodních zdrojů.

Medina, staré město marockého Fezu, obklopené hradbami se spoustou úzkých hlubokých a křivolakých uliček tak dnes prochází revitalizací, staví se nové parky a životní prostředí jeho obyvatel se rychle zlepšuje.