Právě teď se vyplatí o kotlích na biomasu vážně přemýšlet a zjistit si co nejvíce informací. Co je vlastně biomasa?

Zjednodušeně řečeno, biomasu tvoří zbytky rostlinných či živočišných těl. Může to být tedy např. seno, ale také piliny anebo těla mrtvých zvířat. V souvislosti se spalováním v kotlích se nejčastěji uvažuje o biomase rostlinného původu, především dřevní hmoty. Jsou to např. klasická polena, dřevěné brikety, štěpka (dřevo rozmělněné na kousky o velikosti 2,5-5 cm), piliny a čím dál více rozšířené pelety (granule) vylisované z dřevní hmoty.

Do podoby pelet se lisují také některé usušené rostliny, ale takových pelet je na našem trhu zatím minimum. Patrně i proto jsou k dnešku všechny kotle odzkoušené právě na spalování dřevěných pelet a žádných jiných.

Na palivu záleží

Mezi laiky panuje názor, že u kotlů na pevná paliva je v zásadě jedno, co přesně v nich spalujeme. To je ovšem veliký omyl! Každý kotel je svým systémem konstruovaný na konkrétní druh paliva, eventuálně jejich kombinaci (dřevo+uhlí, dřevo+peletky).

  • Jen s tím palivem, na které je kotel konstruovaný, dosáhneme nejlepšího výkonu - získáme ze spalované hmoty nejvíce energie.

Vlastní rozvahu o nákupu kotle na biomasu zahájíme průzkumem v našem kraji. Potřebujeme zjistit, kdo bude schopný prodávat nám biopalivo, a to pokud možno za co nejpříznivější cenu. Ať již to budou polena, štěpka, nebo pelety.

V každém kraji se nachází alespoň jeden prodejce a distributor pelet. V souvislosti se zahájením programu Zelená úsporám lze předpokládat, že se jejich počet bude postupně zvyšovat. Už dnes čím dál více uhelných skladů nakupuje a prodává dřevěné pelety.

  • Nikdy nepodceňme informace výrobce ohledně garantovaného paliva pro konkrétní kotel! Jestliže je kotel odzkoušen pro spalování suchých polen, vyvarujeme se topení čerstvě nařezaným dřívím. Takové palivo obsahuje příliš velký podíl vody. Její odpaření nejenže snižuje výkon kotle, navíc jej může vážně poškodit.

Výběr typu kotle

Když jsme zvolili druh paliva, můžeme začít vybírat kotel. Předně musíme vědět, jaký má mít výkon. Jestliže nahrazujeme starý kotel novým, máme tuto hodnotu jasnou. (Pokud jsme však v minulosti zateplovali, výkon nového kotle bude odlišný.)

Vybíráme-li kotel pro novostavbu, měli bychom mít příslušné informace spočítány již od projektanta domu, eventuálně by výkon kotle měla umět určit i topenářská firma, která nám kotel odborně namontuje, odzkouší a zprovozní.

Kotel pro vytápění s akumulací je v systému doplněn nádrží na vodu, kterou si ohřejeme dopředu a s ní pak vytápíme např. i několik dní, závisle na velikosti nádrže, aniž bychom dále museli topit v kotli. Doporučená velikost nádrže je zhruba 70 l na 1 kW výkonu kotle.

Důležitou otázkou při výběru kotlů je náročnost obsluhy. Ta je patrně nejlépe vyřešena u kotlů na peletky. Kromě typů s menšími zásobníky lze volit modely s většími zásobníky vyžadujícími přikládání třeba jen jednou za týden. Ke kotli není nutné pořizovat zásobník. Můžeme si vyčlenit menší místnost nebo její část, která jej zastoupí, a pak ji propojit s kotlem soustavou přepravníků. Pak přikládáme i jednou za rok.

V případě jakýchkoli nejasností je nejjednodušší se dohodnout s některým z výrobců a dojet se podívat na fungování kotlů v praxi.

Kde všude lze na území ČR zakoupit dřevní pelety se dozvíme na: www.topenipeletky.cz/prodej-pelet

Rada

Při výběru pelet mějme na paměti, že nejlepší vlastnosti mají dřevní bílé neboli čisté pelety s výhřevností 17,5 až 19,5 MJ/kg slisované pouze z dřevěných pilin bez jakýchkoli jiných příměsí (např. kůry). 

Náklady na vytápění (Kč/rok):
Dřevo 13 881
Rostlinné pelety
15 556
Štěpka
16 000
Obilí
16 732
Hnědé uhlí20 202
Dřevěné pelety
21 876
Tepelné čerpadlo
22 751
Dřevěné brikety 24 381
Černé uhlí
25 187
Centrální zásobování teplem32 653
Koks
35 191
Lehký topný olej ELTO
39 593
Zemní plyn
36 584
Propan
40 682
Elektřina akumulace 51 813
Elektřina přímotop
63 068
Poznámka: Hodnoty platí pro vytápění objektu s roční spotřebou 80 GJ.
Zdroj: TZB-info