Většinu staveb Petera Zumthora můžeme nalézt v hornatém okolí města Chur, které je centrem kantonu Graubünden na východě Švýcarska, kde pramení Rýn. Jeho první realizací byl rodinný dům ve vesnici Haldenstein.

Návrhy a renovace klasických dřevostaveb Zumthora baví.
FOTO: Helene Binet,

O tom, jak se má stavba správně začlenit do krajiny ví Zumthor mnohé, pracoval totiž i jako památkář, a tak není divu, že jeho stavby nejsou nikterak monumentální, ale vynikají pokorou a jsou citlivé ke krajině i k okolním stavbám. Zumthor není příliš plodným autorem, zato se ale svým návrhům věnuje opravdu do detailů.

Z obyčejného truhláře celosvětově uznávaným architektem

Zumthorův otec byl truhlářem a i mladý architekt se tomuto řemeslu vyučil, dřevo se tak stalo jedním z charakteristických materiálů jeho tvorby. Po studiích v New Yorku a po letech práce jako památkář v městě Chur si v roce 1979 založil svou vlastní praxi. Jeho ateliér, ve kterém dodnes působí, ale není žádným velkolepým architektonickým studiem, najdete ho v obyčejné vesnici.

Zumthor rád využívá místních materiálů - dřeva, kamení apod.
FOTO: Walter Mair

Roku 1996 pak začal Zumthor architekturu i vyučovat. Za svou tvorbu získal Zumthor řadu prestižních ocenění, například cenu Miese van der Rohe za evropskou architekturu.

Proslavil se návrhem lázní z vrstvených kamenů

Nejvýznamnější prací Zumthora jsou lázně Vals, jsou vystavěné z desítek tisíc kamenů. Přírodních materiálů se Zumthor opravdu nebojí, jsou pro něj velkou inspirací a dokládají jeho vnímavost k přírodě. Typické je pro něj hlavně vrstvení a skládání. Budova lázní je také důkladně a precizně navržena, na první pohled nevidíte topení, přítoky ani jinou mechaniku, která k funkcím této budovy patří.

Inspiruje se minulostí 

Zumthor navrhuje i sakrální stavby, kostely a kaple, navrhl třeba i kolumbárium. Při návrzích těchto staveb se autor drží inspirace z minulosti. Zumthorovi nejde o žádné výstřelky, snaží se o vytváření jednoduchých, autentických příbytků, ve kterých lidé cítí sepětí s přírodou. Z materiálů Zumthor rád používá cín, sklo a olovo, důležitou roli v jeho stavbách hraje světlo a stín.

Návrhy mystických prostor jsou pro tohoto architekta typické.
FOTO: Helene Binet

Jeho architektura je často spojována s myšlenkami slavného filosofa Martina Heideggera. Ve své publikaci Thinking Architecture sám reflektuje jeho myšlenky, důležitá je pro něj nenahraditelnost zkušenosti a uvažování nad lidskostí staveb.

Slavnostní předání Pritzkerovy ceny, která je spojena s odměnou 100 000 dolarů, proběhne 29. května v Buenos Aires.