Betonové ploty patří k nejstabilnějším, plní funkci protihlukové zábrany a jejich životnost je třicet až čtyřicet let. Vysoký zděný plot může sloužit jako malé opevnění.

Kdo touží po intimitě a větší bezpečnosti, volí plotovou stěnu. Tato varianta je ideální i pro ty, kteří žijí u rušné komunikace a hledají vhodnou hlukovou bariéru.

Dekorační betonový plot
FOTO: kamen-ploty.cz

Kromě plotových stěn, jež mohou unavovat šedí pohledových betonových ploch, se nabízejí i jiné možnosti využití betonových prefabrikátů, a to v podobě plotů s výplněmi plotových polí z jiných materiálů.

Výplně ze dřeva, tahokovu, plechu či rostlin

Typickou výplní betonových plotů bývá například borové či smrkové řezivo. Netradiční výplň nabízí například tahokov v ocelovém rámu, předzvětralá modřínová prkna, ocelový plech či systém ocelových lanek s popínavými rostlinami.

Betonové tvárnice lze i omítnout, plot tak lze stylizovat do materiálu i barvy fasády vašeho domu. Nezanedbatelnou výhodou betonu je jeho bezúdržbovost, kterou oceníte nejen u plotu, ale například i u výběhu pro zvířata.

Postup stavby základního plotu se sloupky

  • Po vyhloubení rýh pro základ plotu do nezámrzné hloubky (90 cm, dle místních základových poměrů) je potřeba zhutnit podklad (štěrkopískové lože).
  • Na ten pak můžeme ukládat ztracené bednění do úrovně minimálně 15 cm nad upravený terén. 
  • Po uložení výztuže pro sloupky můžeme ztracené bednění začít vylévat betonem a volný prostor mezi ztraceným bedněním a stěnou výkopu zasypat.
  • Po vyzrání betonu pokládáme do ložné spáry hydroizolaci, je nutné zajistit funkčnost hydroizolace v místě průchodu výztuže sloupků.
  • Na provedenou hydroizolaci již můžeme začít stavět podezdívku ze  zdicích tvárnic nebo plotových tvárnic a sloupky plotu z plotových tvárnic.
  • Sloupky mohou být jednoduché (40/20 cm) nebo zdvojené (40/40 cm), možné jsou i rozměrové varianty 40/60 cm a 60/60 cm.
  • Doporučená rozteč sloupků je 2,8 až 3,2 m. Při stavbě sloupku navlečeme v požadovaných úrovních ložných spár konzolové držáky plotových polí na výztuž sloupků.

Detail plotovky
FOTO: www.plotovka.cz

Po výstavbě a betonáži sloupků do finální úrovně necháme beton vyzrát a následně provedeme hydroizolaci v ložné spáře pod plotovými stříškami. Celý plot můžeme zdít se spárami jeden centimetr nebo na sraz a ponechat zdivo v pohledové kvalitě, popřípadě zdivo omítnout.