Je-li většina zařízení našeho domu napájena elektřinou, nebudeme čekat na první kalamitu či vícehodinový výpadek, ale už dopředu promyslíme, jak zdroj energie v těchto chvílích nahradit. V rodinném domku to řeší záložní generátor. Tomuto zařízení se také říká záložní agregát, elektrocentrála nebo prostě záložní zdroj. Tyto termíny jsou rovnocenné.

Na zálohování domu elektrocentrálou je dobré myslet ještě před samotnou stavbou. Předně můžeme rovnou zakreslit do plánu stavení místnost pro záložní zdroj. Ale můžeme mít i generátor umístěný mimo objekt.

Medved Grizzli Maximus 13540, benzinový stroj s výkonem 10,8 kW s lehkou kapotáží. Cena 95 188 Kč (Medved. cz)..: Medved Grizzli Maximus 13540, benzinový stroj s výkonem 10,8 kW s lehkou kapotáží. Cena 95 188 Kč (Medved. cz).foto: archiv firem Irium a Medved.cz

Jestliže náš dům už stojí a my chceme mít generátor uvnitř, vyčleníme mu některou z existujících místností. Musíme najít místnost minimálně o rozměrech 3x3 metry a v ní zajistit dobré odvětrávání. Bude-li elektrocentrála stát venku na pozemku, stačí jí lehké přístřeší chráněné třeba ještě na boku z návětrné strany proti dešti a sněhu.

Volbu záložního zdroje energie vždy řešíme s profesionální specializovanou firmou. Ta k zákazníkovi vyšle svého technika, který zhodnotí situaci na místě a pak se zákazníkem a s elektroinstalatérem promyslí, jaký typ generátoru bude pro klienta nejlepší.

Vyzkoušet můžeme i víc zdrojů

Technikovi předložíme seznam nezbytných spotřebičů a ten vypočítá potřebný výkon generátoru. Pozor! Nejde o prostý součet příkonů námi vybraných spotřebičů, protože některé typy motorů (např. v ledničce) potřebují jednorázově pro svůj start i několikanásobek na štítku uváděného příkonu.

Systém ATS dodávaný k centrálám Medved, otevřený, připravený k naprogramování (Medved.cz)..: Systém ATS dodávaný k centrálám Medved, otevřený, připravený k naprogramování (Medved.cz).foto: archiv firem Irium a Medved.cz

Jako první se pro výběr elektrocentrály zjišťuje velikost výkonu, který bude mít. Pro rodinné domky přicházejí nejčastěji v úvahu menší zdroje s výkonem 5kW až 10 kW. Platí čím větší výkon, tím vyšší cena stroje. Následuje rozhodnutí o druhu paliva pro motor, zda půjde o benzinové, nebo dieselové. U profesionálních firem je možné vybírat z obou variant, přičemž vždy se nakonec rozhodujeme až podle konkrétní situace u nás doma.

Důležitým bodem výběru je způsob spuštění záložního generátoru. Existují dva základní typy

  • Majitel při zjištění výpadku zapne generátor sám, ručně. Ať již otočením klíčku (generátor je vybaven akumulátorem), anebo natažením šňůrou (jako u motorové pily či sekačky).
  • Pohodlnější, ale i dražší variantou je připojení generátoru do sítě přes automatický systém spouštění (ATS). Ten výpadek proudu zaregistruje sám a sám generátor spustí. (Rozdíl v ceně proti ručně spouštěným generátorům se pohybuje v rozmezí od 20 do 40 tisíc korun.)

Aspektem, který budeme zvažovat, je počet fází zdroje. Třífázový stroj se instaluje tam, kde je nezbytné zálohovat přístroj vyžadující třífázové napájení. Někdy se ale třífázový přístroj vyplatí i u zdroje s vyšším výkonem, jestliže bude nutné vést kabel na dlouhou vzdálenost.

U kvalitních přístrojů je samozřejmostí, že byly otestovány ve specializovaných odborných zkušebnách. Stroj ve státní zkušebně ve Vyškově (Irium)..: U kvalitních přístrojů je samozřejmostí, že byly otestovány ve specializovaných odborných zkušebnách. Stroj ve státní zkušebně ve Vyškově (Irium).foto: archiv firem Irium

Dalším krokem při výběru je volba odhlučněné či neodhlučněné centrály. Odhlučněné (okapotované) modely jsou dražší. Rozhodujeme se pro ně hlavně tehdy, budou-li instalovány mimo objekt a v okolí bydlí další lidé, kteří by si oprávněně mohli stěžovat na hluk. U kapotovaných modelů se rámus sníží na hodnoty v rozpětí od 65 do 85 db.

Nezbytným údajem, který také potřebujeme znát, je kvalita regulace výstupního napětí. Spousta spotřebičů, hlavně elektronika a počítače, jsou značně citlivé na výkyvy napětí. Jednoduché, levné přístroje bez jakýchkoli atestů mohou mít výkyv přesahující hodnotu +/- 5 %, což je pro domácí elektroniku doslova smrtící.

Nepřetržitý přísun proudu

I nejlépe fungující elektrocentrála potřebuje ke svému rozběhu nějaký čas. Ten se pohybuje v rámci jedné, maximálně dvou minut, rozhodně však neklesne pod půl minuty. Pro jistá zařízení je i podobně krátký výpadek proudu problémem. Třeba pro některé počítače.

Musíme se rozhodnout, zda si speciálně mezi zásuvku a přístroj vsadíme zařízení nazývané UPS (zkratka z anglického Uninterruptible Power Supply/Source, tj. nepřerušitelný zdroj energie), anebo zda zvolíme rovnou typ s automatickým startem, který má v sobě podobný systém již zabudovaný.

K nejčastěji zálohovaným přístrojům patří lednice a mrazáky, čerpadla na vodu, tepelná a oběhová čerpadla, plynový kotel, alespoň určitá skupina světel a sporák či varná deska, plus několik zásuvek. Aby záložní generátor opravdu fungoval ve chvíli nouze, musíme ho kontrolovat v pravidelném intervalu. Ten může být týdenní, dvoutýdenní, u kvalitních přístrojů stačí i měsíční.

Cena za všechny práce se hodně liší od zákazníka k zákazníkovi. Tvoří ji různé složky

  1. Cena samotného přístroje.
  2. Systém automatického startu (někdo ho může chtít, někdo ne).
  3. Platba za elektroinstalatérské, případně i vzduchotechnické práce, které se svým rozsahem rovněž liší.

Úvodní konzultace s technikem či doprava stroje bývá u některých firem zdarma.

Příkon nejčastěji zálohovaných přístrojů
Lednice, mrazáky 300–500 W
Oběhové čerpadlo 100–200 W
Světlo 500–2000 W
Čerpadlo na vodu 1000–2000 W
Rychlovarná konvice 1500–2000 W
Sklokeramická deska – nejmenší plotna 1000 W
Sklokeramická deska – všechny plotny 7000 W
Počítač 500 W
Plynový kotel 100–200 W
Tepelné čerpadlo 2000–3000 W
Elektrické topení 10 000 W a více

 

Při pořizování záložního zdroje pro rodinný domek většinou nepotřebujeme jednat s dodavatelem energie. Někdy ale nastane výjimečná situace, kdy se systém automatického startu (ATS) připojuje za hlavní jistič, který je stejně jako hodiny zaplombovaný. Tehdy musíme požádat dodavatele energie, aby vyslal svoje pracovníky. Jedině ti mohou schránku odplombovat, a pak ji zase zapečetí.