Bezpečnostní elektronické systémy jsou určené k ochraně a monitoringu našich bytů i rodinných domů. Jsou schopné ovládat mnoho různých funkcí, musejí být multifunkční a vysoce flexibilní.

Inteligentní monitoring

Bezpečnostní systém Sintony 60 společnosti Siemens má modulární strukturu a lze jej využít pro řadu bezpečnostních funkcí (např. vniknutí do objektu, nebezpečí požáru, únik vody, řízení vstupu, nouzová volání, hlasový modul pro ověření poplachu či tísňových funkcí) nebo také pro automatické řízení dalších funkcí v budově (topení, osvětlení, stahování rolet aj.).

Systém Sintony 60 je možné jednoduše nainstalovat, programovat, dálkově ovládat nebo u něj nastavit různé komfortní funkce (Siemens). .: Systém Sintony 60 je možné jednoduše nainstalovat, programovat, dálkově ovládat nebo u něj nastavit různé komfortní funkce. foto: Právo/archiv firem Siemens

Systém může automaticky poslat na definovaná telefonní čísla prostřednictvím hlasové nebo textové zprávy informaci o tom, že přišly domů děti. První verzí systému je pevně zapojený systém (drátový), druhou pak verze s bezdrátovými prvky na baterie (výdrž až 4 roky) s dosahem až 300 m ve volném prostoru. Systém lze snadno nainstalovat, programovat, dálkově ovládat, přičemž dálkové ovládání je vybaveno integrovanou nouzovou funkcí, která může v případě potřeby rychle přivolat pomoc.

V poslední době byl systém navíc doplněn několika novými bezdrátovými detektory - pasivním infračerveným stropním detektorem (PIR) se zorným úhlem 360°, detektorem tříštění skla, detektorem zaplavení a detektorem kouře s optickou kouřovou komorou.

Při poruše telefonní linky nebo přerušení komunikace mezi ústřednou a modulem GSM modem navíc pracuje jako nezávislý záložní komunikátor. Rovněž nový hlasový (audio) modul umožňuje realizovat přímé hlasové spojení s poplachovým přijímacím centrem k ověření poplachových přenosů.

Do vestavěné paměti lze nahrát a uložit hlasové zprávy o celkové době trvání až 90 sekund. Zprávy lze přiřadit událostem nebo poplachům a použít je při tísňových voláních, hlasových přenosech poplachů nebo k podpoře funkcí dálkového ovládání.

Ego-n je schopen dálkového ovládání a vizualizace například pomocí kapesního počítače PDA (ABB). .: Ego-n je schopen dálkového ovládání a vizualizace například pomocí kapesního počítače PDA (ABB). foto: Právo/archiv ABB

Hlídač - genius

Společnost ABB přinesla do této oblasti systém Ego-n, který má centralizovanou řídicí jednotku pro ovládání inteligentního domu. Tato řídicí jednotka v sobě integruje až 512 systémových prvků. Do systému lze zakomponovat i bezdrátové rádiové vysílače.

Pro představu: jdete na návštěvu. Potřebujete vypnout osvětlení, převést topení na úsporný režim, uzavřít střešní okna nebo vypnout zásuvky, spustit posuv garážových vrat, nastavit žaluzie. Stačí k tomu stisknout jediné tlačítko. Po dobu větrání nám systém může zablokovat topení. Systém umí zajistit i spolupráci chodu žaluzií nebo využít sluneční energii vhodným natočením sklonu lamel žaluzií.

Když uniká voda

Kuchyň, prádelna, koupelna, sklep - nejčastější místa pro využití signalizace v případě úniku vody. Systém se skládá ze tří přístrojů: kontrolní modul - alarm - transformátor. K tomu patří také páskové snímače.

Umístit je lze všude tam, kde k nežádoucímu úniku vody může dojít. Páskový snímač se nalepí na podlahu a připojí ke kontrolnímu modulu. Při kontaktu snímače s vodou je aktivován kontrolní modul a zapne se alarm (zvukový signál a červeně svítící čočka).

Strážce, který má dokonalý čich a ostrý zvuk - požární hlásič (ABB). .: Strážce, který má dokonalý čich a ostrý zvuk - požární hlásič (ABB). foto: Právo/archiv ABB

Kontrolní modul signalizačního systému může také ovládat elektromagnetický ventil namontovaný na vstupu vody do bytu či domu, který při poruše uzavře přívod vody. Při naší nepřítomnosti zůstane přívod vody uzavřen a světelný i zvukový alarm bude aktivní. Po příchodu a uzavření přívodu vody ručním ventilem zrušíme poplach tlačítkem. Tak funguje systém Ensto společnosti ABB.

Bezpečnost v popisu práce

Bezpečnost domu a bytu zajišťují i bezpečnostní dveře. Jejich pevnost určuje tuhá ocelová konstrukce, celoplošné oboustranné krytí plechem a integrovaný mnohabodový uzamykací systém. Oblast zámku je chráněna speciálním plechem a kaleným krytem.

Dveře jsou obvykle zajištěny v deseti až dvaceti bodech a jsou vybaveny bezpečnostní vložkou odolnou proti odvrtání, vyhmatání planžetou, vibračním planžetám i metodě SG (tj. otvírání cylindrických vložek).

Bezpečnostní parametry dveří Next jsou nastaveny vždy na horní hranici dané bezpečnostní kategorie. Firma se zaměřila i na dosažení maximálních hodnot všech ostatních možných vlastností vstupních dveří. Požární odolnost 30 minut je zákonem stanovený standard v bytových domech a všechny modely dveří jsou dodávány ve variantě s touto odolností.

Uvedené bezpečnostní dveře jsou vhodné nejen do standardních bytů v bytových domech, ale i do náročných podmínek v exteriéru. Povrchy bezpečnostních dveří jsou zhotoveny mj. z masivního dřeva, exotického dřeva, dýhy, vysokotlakých laminátů, z nerezu.

Bezpečnostní dveře lze opatřit ještě dalšími speciálními povrchy. Bezpečnostní dveře mohou být dvoukřídlé nebo dokonce prosklené bezpečnostním sklem. Rovněž je lze osadit do speciálního rámu s bočními a horními světlíky.

Co je Pyramida bezpečnosti

Jedná se o systém, který uznávají všechny pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven. Celkem existují čtyři stupně úrovně zabezpečení, které definují odolnost výrobku proti odvrtání, vytržení a hrubému násilí: 4 velmi vysoká ochrana, 3 vysoká ochrana, 2 dostateční ochrana, 1 základní ochrana. Každá z kategorií je různě barevně odlišena, aby zákazník neměl potíže vybrat si komponent podle vlastních představ.

Potřeba každého majitele soukromé nemovitosti je řádně ji ochránit před vloupáním. Základním prostředkem jsou v tomto směru zámky a bezpečnostní kování..: Pyramida bezpečnostifoto: Právo/archiv firem Siemens, ABB, Next, RD Rýmařov, a SC Agency

Aby nedošlo ke zneužití, provádí certifikaci výrobků nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř. Ve druhé nejvyšší třídě Pyramidy bezpečnosti vzpomeňme například patentem chráněnou novinku na trhu, kování R1 a R4 Office nebo velice oblíbený typ 807 Astra.

Na vrcholu pyramidy pak najdeme výrobek R1 a R4 v oblém dekoru, který bez problému uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších.

Zabezpečovací systémy mají rozdílnou cenu

Cena závisí na odhadu možné ztráty, která by vznikla při vloupání do domu. Minimalizace možné ztráty z eventuálního vloupání do bytu nebo domu dosáhneme instalací bezpečnostního systému v kombinaci s vhodnou pojistnou smlouvou.

Řešení instalace bezpečnostních systémů je v každém případě individuální záležitostí. Odborník v oboru elektroinstalací (projektant, elektromontážní firma) stanoví předběžný cenový rozpočet na každý jednotlivý dům na základě požadovaných funkcí, úrovně komfortu, velikosti domu apod.

Proto jsou ceny jednotlivých systémů značně rozdílné a vzorové varianty jejich rozpočtů mohou sloužit pouze orientačně. (Orientační rozpočet jedné varianty pro konkrétní rodinný dům elektroinstalace Ego-n přijde na zhruba 88 tisíc Kč.)

Pult centralizované ochrany

V celoevropském měřítku je unikátním projektem OKO1 firmy SV Agency, zaměřený na finančně dostupné elektronické zabezpečení objektů.

Zahrnuje jednak hardware, tedy elektronický zabezpečovací systém, jednak navazující služby pultu centralizované ochrany (PCO) se zajištěním okamžitého a profesionálního zásahu na narušeném objektu zásahovou skupinou.

Jednotlivé komponenty systému OKO1 mohou být jak drátové, tak bezdrátové. Drátové komponenty lze využít v novostavbách a objektech procházejících rekonstrukcí, bezdrátové komponenty jsou vhodné pro dokončené objekty.

Na rozdíl od jiných systémů může být OKO1 opravdu zcela bezdrátové - ediný kabel povede do ústředny ke zdroji napájení a veškeré detektory přes pohybový až k detektoru úniku plynu, ovládací klávesnice a dokonce i venkovní siréna již s ústřednou komunikují vzduchem.

Bezdrátový je i přenos dat z ústředny zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany nebo třeba na mobilní telefony uživatelů - GPRS komunikátor je instalován v každé ústředně.