Výhodou systému je možnost rozšiřování domu jako stavebnice podle aktuálních potřeb investora. Jednotlivé moduly jsou ekologické i nízkoenergetické.

Otevřený systém

Ze základních modulů Cubespace lze složit nespočet variant podle požadavku zákazníka, ale i podle klimatických podmínek, urbanistického řešení místa výstavby či druhu a typu terénu. Otevřený systém také umožňuje přidat další moduly podle toho, jak se rodina rozrůstá.

Modulový systém lze založit tam, kde to terén dovolí, použitím zemních vrutů Krinner, které ušetří peníze i čas. .: Modulový systém lze založit tam, kde to terén dovolí, použitím zemních vrutů Krinner, které ušetří peníze i čas. foto: Právo/Lukáš Táborský a archiv firmy Cubespace

Moduly lze kdykoli přesunout na jiný pozemek bez ohrožení kvality stavby a bez dlouhých stavebních prací. Otevřený systém funguje tak, aby odpovídal nejen představám, ale především finančním možnostem zákazníka. Dodatečné stavební úpravy nejsou časově náročné ani nenaruší pohodu bydlení.

Moderní technologie

Moduly nabízejí všechny dostupné technologie zdrojů energie, aniž by ovlivnily provoz stávajícího systému i za předpokladu následného rozšíření budovy.

K dostupným variantám systému vytápění patří centrální kotel na elektřinu, plyn či biomasu, ale využít lze i kombinaci alternativních paliv a zelené energie s klasickým způsobem vytápění (plyn - tepelné čerpadlo apod.), nebo alternativní zdroje, jako jsou rekuperace, tepelné čerpadlo, biomasa, solární a fotovoltanické kolektory.

Složení a konstrukce staveb jsou z ekologických materiálů nezatěžujících prostředí výstavbou. .: Složení a konstrukce staveb jsou z ekologických materiálů nezatěžujících prostředí výstavbou. foto: Právo/Lukáš Táborský a archiv firmy Cubespace

Modulová skladba je vybavena technologií umožňující základní připojení televize a rozhlasu, internetu, připojení na lokální sítě (kabelová televize apod.) a moduly pro inteligentní dům a jeho řízení na dálku.

Ekologické materiály nezatěžují prostředí

Složení a konstrukce staveb jsou z moderních a plně ekologických materiálů, které nezatěžují prostředí samotnou výstavbou ani začleněním na stavební pozemky. Moduly mohou i nemusí být pevně spojeny s pozemkem, takže jejich přesun na nový pozemek či likvidace neovlivňuje okolní prostředí.

Jaká je skladba materiálů? Nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem, který zaručuje statiku skládaného objektu. Spojením několika modulů lze vytvořit kompaktní prostor, který se dá libovolně dělit interiérovými příčkami.

Na interiérovém vybavení se podílel ateliér RANNÝ Architects, jenž vtiskl obytnému prostoru zcela osobitou tvář..: Na interiérovém vybavení se podílel ateliér RANNÝ Architects, jenž vtiskl obytnému prostoru zcela osobitou tvář.foto: Právo/Lukáš Táborský a archiv firmy Cubespace

Skladba stěn je koncipovaná jako difuzně otevřená s odvětranou fasádou, přičemž veškerá vlhkost z rosného bodu je odvedena mimo dům. Tím se nesnižují izolační vlastnosti domu, ale zamezuje se výskytu plísní a mikrobů. Izolaci tvoří minerální vata, dřevovláknitá či konopná izolace.

Použití materiálů v interiéru je individuální od sádrokartonu, přes Farmacell, slámové desky Stramit až po dřevěný obklad. Také exteriér lze řešit libovolně (klasické omítky, dřevo, vláknocementové desky nebo imitace kamene, cihel apod.). Střechy v základním návrhu jsou ploché, ale lze zvolit i střechy sedlové, valbové a pultové.

Montáž modulu vyrobeného v hale trvá několik dní

Podle geodetického průzkumu lokality lze stavbu založit na železobetonových patkách, zhutněné zemině, ale také jako nástavbu panelových domů, či pomocí pontonů na vodní hladinu a lze využít i ploché střechy stávajících objektů.

Koupelna ukázkového domu byla vybavena kvalitní keramikou a sanitou od společnosti A-keramika. .: Koupelna ukázkového domu byla vybavena kvalitní keramikou a sanitou. foto: Právo/Lukáš Táborský a archiv firmy Cubespace a A-keramika

Modul ve finální podobě vyrobený v hale se osazuje na připravený základ stavby zajištěný inženýrskými sítěmi připravenými na propojení s technickou místností modulu. Na místě stavby se pak montují jednotlivé části a jejich technologické napojení.

Montáž trvá několik dní, nezatěžuje životní prostředí stavební technikou, prašností, ani hlukem. Projekty Cubespace zahrnují plán výstavby domu, výrobu a montáž, dopravu a instalaci, pozáruční servis na stavební a technologické práce a poradenství.

Kolik a za co?

Cena projektů na klíč se pohybuje od 19 000 do 21 000 Kč/m2 s tím, že základní řada obsahuje založení domu na zemní vruty, projektovou dokumentaci, kompletně hotový dům, včetně topení, dlažby, podlah, osvětlení, vybavení hygienického zázemí, kuchyňské linky, rozvodu připojení na TV, rozhlas a internet do všech místností a kompletní dokončovací práce v interiéru a exteriéru.