Vlastní příkon lednice, který kryje pohon kompresoru, ventilátoru a osvětlení, se pohybuje asi kolem stovky wattů - stejně jako je tomu u běžné žárovky. Ze sítě odeberou ročně 300 až 600 kWh, což v závislosti na tarifech znamená částku 1000 - 2000 kč.

Třída A označuje nejúspornější typy, které obvykle vystačí jen s polovinou energie než například srovnatelný spotřebič ve třídě D. Třídy E, F a G, zahrnující spotřebiče nejméně úsporné, už na trhu nenajdeme.Směrnice EU ze září roku 1999 jejich prodej zakázala.

Technologie se zlepšila natolik, že se řada chladniček a kombinací chlubí kategorií A+ (pokud ušetří o 25% elektrické energie více než chladničky kategorie A a 45% energie více než chladničky kategorie B), nebo dokonce i A++.

Energeticky lze srovnávat jen stejné typy chladniček

Při výběru v obchodě si ohlídejte hlavně to, abyste údaj o roční spotřebě elektřiny na štítku chladničky porovnávali s přibližně stejným typem chladničky, mrazničky či kombinace s jinými značkami podobného provedení a stejného užitného objemu. Chladnička s objemem 100 litrů by měla mít menší spotřebu než superchladnička s objemem 600 litrů.

O dokonalosti a účinnosti jakékoli takového spotřebiče chladničky, mrazničky či kombinace proto objektivně hovoří jen tzv. měrná spotřeba energie. Ta  se počítá z počtu spotřebovaných  kWh za 24 hodin na 100 litrů užitného objemu. Úměrně tomu, jak se zlepšují techniké parametry kompresorů, používá se dokonalejší izolace stěn a dveří, se také tato hodnota snižuje.

Moderní lednice mají stále lepší technické parametry. Foto Miele

Skutečná spotřeba chladničky se může lišit podle umístění, frekvence a způsobu jejího užívání a okolní teploty.