Prosklená bílá budova organického tvaru by měla začít růst letos na podzim na Vítězném náměstí a sloužit by měla kancelářím, službám, kavárně i knihovně. V interiéru je navíc umístěno atrium sahající až k prosklené střeše. Sedmipodlažní budova bude nabízet i podzemní parkoviště.

Na takzvaný Kulaťák by stavba měla přinést dynamický prvek a zlepšit místní občanskou vybavenost, odpůrcům ovšem vadí, že rozbíjí jeho genius loci.

Diskuse ohledně podoby a vhodnosti stavby v současné době vyústily v pozastavení územního řízení ke stavbě radnicí Prahy 6. Odpůrci stavby totiž podali námitky na podjatost radnice a stavebního úřadu. Podle odborníků jde však spíše o účelové zdržení.

Architekti stavbu brání 

Zastánce má stavba mezi významnými architekty světového renomé, jako jsou Eva Jiřičná nebo John Eisler.

„Princip řešení je ve svém jádru velmi jednoduchý. Na projektu je zajímavé obložení tohoto celkem vžitého přístupu sjednocujícím elementem exteriérové stěny, která je také ochranou tepelného záření na jižní straně. Ta také umožňuje volnost tvarového řešení,“ zhodnotila Jiřičná. Fasáda domu je řešena horizontálními hliníkovými lamelami, prohnutí objektu vizuálně navazuje na protější budovu Generálního štábu, nároží do ulice Jugoslávských partyzánů je také silně akcentované.

Přes odpor některých občanských sdružení i opozičních zastupitelů upozorňují investoři projektu na fakt, že současný architektonický návrh je v souladu s platným územním plánem a regulativy daného území. Námitky na podjatost radních tak považují za zřejmou zdržovací taktiku celého projektu.

„Hodně se protestovalo také proti stavbě Tančícího domu, což už dnes lidé trošku zapomněli. Dnes je většina lidí na Tančící dům pyšná a jsme rádi, že je tady. Lidé kvůli dlouholeté izolaci ztratili kontakt se světovým děním, a že se toho ve světě děje moc,“ uzavírá historik architektury Zdeněk Lukeš.