V paralelně probíhající soutěžní přehlídce realizovaných staveb Brick Award – Cihla v 21. století si palmu vítězství odnesl rodinný dům ve Zlíně architekta Pavla Míčka, u něhož porota pod vedením architektky Radomíry Sedlákové ocenila citlivé zasazení do terénu pozemku, jakož i dispoziční variabilitu vnitřního prostoru.

Atriový rodinný dům v Nemilanech u Olomouce

Atriový rodinný dům v Nemilanech u Olomouce

FOTO: archív Porotherm dům

Cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků za technické provedení stavby získali Luboš Červenka ze společnosti Algon a Karel Hes z Metrostavu za technicky náročnou rekonstrukci a dostavbu Kulturního domu v Chebu.

Bytový dům Sluneční terasy v Českých Budějovicích

Bytový dům Sluneční terasy v Českých Budějovicích

FOTO: archív Porotherm dům

Cílem obou soutěžních přehlídek – Porotherm dům i Cihla v 21. století – je snaha společnosti Wienerberger prezentovat architektonicky i realizačně kvalitní stavby z cihel, a tak upozorňovat veřejnost na jejich uživatelskou atraktivitu jak z hlediska ekonomicky výhodné výstavby, tak technologické přizpůsobivosti a kvality.