Všech 22 prací českých a slovenských studentů lze vidět v letenské budově NTM. Počítají se zastřešením prostoru mezi původními depy na Masaryčce, aby zde mohla vzniknout náročná expozice provázející dějinami železnice u nás.

Mezi téměř 150 historickými kusy, které NTM za století své existence shromáždilo, je i nejstarší dochovaná lokomotiva u nás z roku 1855, pojmenovaná Kladno.

Lepší prostředí ani místo si pro Železniční muzeum snad nelze představit. „Intaktní, nedotčené prostory pamatují příjezd prvního vlaku do Prahy,“ uvedl šéf NTM Karel Ksandr.

Myšlenka na takové muzeum v Praze není nová. Realizaci bránila stavební uzávěra, která pro technické zázemí Masarykova nádraží trvala do roku 2012, ze zbytku nádraží ji mohou sejmout příští měsíc při schvalování změny územního plánu pražští zastupitelé. Developeři ale mají stavět především při ulici Na Florenci.

Studenti představili nápady, jak řešit celý areál včetně zastřešení prostoru několika venkovními kolejemi mezi budovami dep a výtopen. Muzeum by jim vrátilo život. Je ovšem třeba vymyslet, jak prostor zpřístupnit, aby lidé nemuseli klopýtat přes Bulhara, jednu z nejsložitějších pražských křižovatek.

Muzejní míle

NTM spolu s Národním muzeem a Vojensko-historickým ústavem razí myšlenku tzv. muzejní míle.

Představovala by cestu mezi starou budovou Národního muzea, bývalým Federálním shromážděním, novým Železničním muzeem, přes vojenské muzeum na úpatí Vítkova až nahoru k památníku s Žižkovou sochou. „Muzejní míle by byla jakýmsi protipólem Královské cesty,“ nastínil Ksandr.

Studentské nápady budou podle Václava Girsy z ČVUT sloužit především jako podklad vedení NTM pro vypsání architektonické soutěže.

Letos by měl být dokončen investiční záměr a čeká se, zda ministerstvo kultury rozhodne o uvolnění peněz. Odhaduje se, že by Železniční muzeum mohlo být otevřeno v letech 2018 až 20.