„Na lednovém zasedání městského zastupitelstva předložil architekt další dvě varianty řešení úprav plochy náměstí Svobody, které počítaly s částečným zatravněním doplněným o vydláždění ploch pro pěší. Zastupitelé přímo na místě tyto návrhy připomínkovali a architekt následně během několika dní předložil přepracované varianty,“ informovala mluvčí vsetínské radnice Jana Čadová.

„Ty byly umístěny na webu města s tím, že občané měli možnost se k nim vyjádřit a vybrat tu, která je pro ně přijatelná. Naprostá většina účastníků diskuze se přiklonila k variantě č. 1.

Plánek naznačuje příští podobu náměstí Svobody ve Vsetíně.

Plánek naznačuje příští podobu náměstí Svobody ve Vsetíně.

FOTO: MÚ Vsetín

Do této vítězné studie však radnice požaduje zapracovat ještě několik drobných změn, například odstranění dláždění uvnitř travnatých ploch, doplnění laviček po vnějším obvodu plochy náměstí a také odpadkových košů v místech potenciálního vzniku nepořádku,“ dodala mluvčí.

Vítězná varianta spočívá ve vydláždění vnitřní zpevněné plochy, která bude obehnána pásem zeleně pod lipami. Travnatá plocha se nebude vysazovat, počítá se s položením travnatého koberce. Ten bude přerušen v místech chodníků umožňujících diagonální průchod přes plochu náměstí. Vzhled mobiliáře, který bude umístěn na vydlážděných plochách, architekt na základě dohody se zástupci města přesněji specifikuje až v samotné projektové dokumentaci.

„Úprava plochy je kompromisem mezi technickými možnostmi a jejich cenou. Vybranou verzi proto hodláme realizovat, a to ještě v tomto roce,“ uvedla starostka Iveta Táborská (ODS).