„Podařilo se nám jej získat za částku 100 tisíc korun od soukromého vlastníka, což byl základní předpoklad pro řešení nynějšího neutěšeného stavu,“ řekl novinářům olomoucký primátor Martin Novotný (ODS).

„Investice, která bude stát kolem deseti miliónů korun, představuje ekologicky nekonfliktní řešení, které respektuje přírodní funkce vodního toku,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

Vlastní stavbě balvanitého skluzu bude podle něj předcházet letos provizorní úprava jezu tak, aby posloužil jako vzdouvací se objekt. Díky tomu dojde k odvedení části vody do ramene Domovina, v němž přestala přirozeně proudit již v roce 1989, kdy tu ukončila činnost malá vodní elektrárna.

„V létě tu stojatá voda zahnívá a místní občané si stěžují na zápach,“ uvedl Loyka.

Obnovený průtok

Samotný balvanitý skluz by měl na místě nynějšího jezu vzniknout příští rok. „Ten zajistí trvalé obnovení průtoku na Domovinu a umožní stabilizovat vodní režim i migraci ryb a vodních živočichů po i proti proudu,“ poznamenal Loyka.

Výhodou podle něj je mimo jiné to, že skluz zachová současný, mírně proudivý charakter toku nad ním a nebude tu vytvářet jednotvárné vzdutí, charakteristické pro klasické jezy. „Jeho vhodným nasvícením docílíme i zajímavého estetického efektu,“ zdůraznil Loyka.

Mlýnský potok je vedlejším pravým ramenem řeky Moravy. Jeho celková délka přesahuje 30 kilometrů a zpět do Moravy se vlévá v Olomouci. Podle ekologů v něm žije 22 druhů ryb, v úseku okolo jezu u olomoucké sokolovny jich je pak jedenáct.

V potoce však žijí i další vodní živočichové, včetně zvlášť chráněných druhů, jako je například rak říční. „Ještě před zahájením stavby bude proto třeba zajistit záchranné transfery,“ podotkl Loyka.

Po ukončení stavby balvanitého skluzu bude podle něj následovat vyhodnocení jeho migrační prostupnosti pro vodní živočichy. „Půjde o dvou- až čtyřletý projekt, přičemž při něm bude zřejmě využito jak metody značkování vodních živočichů speciálním barvivem, tak i metody telemetrie. Obě umožňují sledování pohybu živočichů po toku,“ dodal Loyka.