Úctyhodná suma se však utrácela ve stejně úctyhodném čase, během dvaceti let. Jejich průběh shrnulo sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska do publikace o dvacetileté historii programu regenerace městských památkových rezervací.

„Z přehledu vyplývá, že v Chomutově program napomohl v opravách kostelů sv. Kateřiny, Nanebevzetí Panny Marie, sv. Ignáce, radnice, špejcharu, fary, bývalé měšťanské školy, ale třeba i sochy sv. Anny a sv. Josefa před sportovní halou nebo sv. Jana Nepomuckého z parčíku v Chelčického ulici,“ informovala mluvčí chomutovské radnice Šárka Schönová. Titul Městská památková zóna získalo centrum Chomutova v roce 1992.

Zachované historické náměstí

Střed města, jehož většina obyvatel žije v satelitních sídlištních komplexech, má zachovaný středověký půdorys. Zatímco jen stovky metrů od centra stojí mnohapodlažní panelové objekty, náměstí 1. máje tvoří měšťanské domy s podloubím se zachovalými pozdně gotickými sklípkovými klenbami. Dominantou jeho severní strany je městská věž, která přiléhá ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie.

Na protější straně náměstí stojí nejcennější historická památka Chomutova, raně gotický kostel svaté Kateřiny. K němu přiléhá původní řádová komenda, dnes historická radnice. Na jižním okraji stojí bývalý jezuitský areál, kostel sv. Ignáce a Špejchar. Památkovou zónu uzavírá kostel svatého Ducha v Hálkově ulici.

„Historické památky v centru města slouží návštěvníkům jako knihovna, radnice, muzeum, výstavní sály, kostely. Většina z nich je přístupná celoročně, ostatní při zvláštních příležitostech,“ uvedl chomutovský primátor Jan Mareš (ČSSD). Většina památek ve městě se opravila, jiné projekty však muselo město opustit nebo odložit.

Historické sklepní prostory

Například už několik let měla ve sklepech starobylé radnice fungovat stylová vinárna, kterou chtělo město logicky navázat na historické využívání prostor. Na začátku 17. století si v nich konšelé chladili víno před jednáním. Zatím se však městu nepodařilo na obnovu sehnat peníze.

Sklepy o rozměrech 44x40 metrů byly od 50. let minulého století opuštěné. Na začátku 21. století je využíval Klub vojenské historie Nord-Sever. Následovaly debaty o využití a demoliční práce. Staré příčky se strhly, očistilo se zdivo, odkrývaly se původní kamenné podlahy. Restaurátoři také vyčistili a z fragmentů poskládali dva portály. Gotický pochází ze zbořeného kostela v Rusové, románský byl součástí kostela v Novém Sedle u Bíliny. Je starší než nejstarší budova ve městě – kostel sv. Kateřiny.

Celý sklepní prostor pochází z různých historických období. Od 15. do začátku 20. století zde hospodařil pivovar, který sklep používal jako skladiště a část vždy v zimě zaledoval, čehož podle některých zdrojů využívali i chomutovští řezníci. Razantní stavební zásahy přinesla válečná přeměna na protiletecký kryt, při níž byly vybudovány podpěrné sloupy kleneb. Změť příček se pak rozrostla při transformaci na kryt civilní obrany v 50. letech.