Jedná se o ukazatel, kterým lze porovnat náklady na splácení půjček různých výší a dob splatnosti. Jsou zde zahrnuty veškeré poplatky, bez kterých daný úvěr nelze získat, a které následně zvyšují původní úrokovou míru.

Mezi klasické náklady patří poplatek za schválení žádosti, vedení úvěrového účtu nebo pojistné v případě úvěru s pojištěním schopnosti splácet.

S výpočtem RPSN pomůže internet

RPSN je vyjádřeno v procentech a nabývá hodnot od jednotek do několika set až tisíců v závislosti na vybraném produktu. Při výpočtu nejsou zohledněny sankce za prodlení splátek ani poplatky za doplňkové služby, které nejsou podmínkou dané půjčky.

Výpočet RPSN je poměrně složitý, a proto je pro běžného zákazníka vhodné využít různých online kalkulátorů.

Uvádět RPSN je povinné

Poskytovatelé musí podle zákona uvádět RPSN od přelomu tisíciletí, avšak v posledních letech se tato informační povinnost značně zpřísnila a zákazník by tak měl být schopen porovnat dané úvěry mnohem lépe.

Neobsahuje-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, informace uvedené v zákoně (tedy i výši RPSN) a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná.

Co vše se do RPSN počítá:

  • úrok
  • poplatky za schválení smlouvy
  • poplatky za vedení účtu
  • poplatky za správu úvěru
  • pojištění schopnosti splácet
  • poplatky za převody peněžních prostředků
  • první navýšená splátka

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z portálu www.sfinance.cz.

Pokud si nejsem jistý, zda společnost správně spočítala RPSN, můžu si to někde ověřit? 
Podle zákona je určeno, jak se RPSN počítá. Správnost výpočtu sleduje v případě bank Česká národní banka a v případě nebankovních institucí Česká obchodní inspekce. 
Co když poskytovatel tvrdí, že RPSN nelze určit? 
RPSN určit lze. Podle zákona jsou stanoveny dodatečné předpoklady (výše a čas čerpání půjčky), na základě kterých se RPSN určuje. Vedle toho může být celková výše úvěru ukázána na určitém reprezentativním příkladu. Nutno dodat, že RPSN se počítá s přesností alespoň na jedno desetinné místo. 
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.