„Hledáme jiné cesty a způsoby výsadby a obnovy zeleně a stromořadí klasickou cestou, která je sice náročnější, ale z dlouhodobého hlediska je trvalejší a méně nákladná,“ konstatoval místostarosta Ondřej Rut (ŽnS).

Vzhledem k blízkosti velkých ploch zeleně Olšanských hřbitovů a Parukářky komise pro životní prostředí označila dopady projektu na zlepšení stavu ovzduší za zanedbatelné. Upozornila také na možné vymrzání dřevin zasazených do kontejnerů nad povrchem chodníku a na budoucí náklady na odstraňování graffiti a černého výlepu plakátů z betonových ploch.

V současnosti se obec chystá na vlastní náklady dosadit stromy v pěti ulicích. Přibýt by měly na podzim v ulicích Fibichova, Velehradská, Jeseniova, Hájkova a Zelenky-Hajského.

Truhlíky se v minulosti objevily v ulicích páté části. Nakonec spíš sloužily jako odpadkové koše. Místní obyvatelé projekt natolik kritizovali, až je smíchovská radnice nechala odstranit.