Úderem pátku 1. 2. 2013 se odpočítává pět pracovních dnů, kdy ještě lze bez hrozby pokuty urychleně podat daňové přiznání. Znamená to jediné – zapomnětlivci mají čas do 7. února. Pozor! V ten den ale musí být přiznání již na finančním úřadě, nestačí jej pouze v ten den podat na poště.

Pokud přesto někdo nestihne přiznání k dani z nemovitosti podat, sankcím se nevyhne. Pokuta činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše 5 % stanovené daně. Její maximální výše je stanovena na částku 300 tisíc korun. Pokuty nižší než pět set korun se zaokrouhlují nahoru na pět set korun.

Koho se daň z nemovitosti týká?

Každého, kdo si v minulém roce koupil nemovitost typu bytu, domu, chaty nebo pozemku. Daň se rovněž týká i lidí, kteří nemovitost zdědili nebo dostali darem. Podat daň z nemovitosti musí ale také ti, kteří nemovitost prodali, darovali, rekonstruovali nebo se změnila výměra či druh jejich pozemků. Zapomenout také nesmí lidé, jejichž byt byl z družstevního převeden do osobního vlastnictví.

V případě, že vlastník nemovitosti či pozemku není znám, stává se poplatníkem uživatel. Má-li povinnost platit daň z pozemku více poplatníků – platí ji spravedlivě, společně a nerozdílně.

Budoucnost daňového přiznání

Nově se bude o všechny daně starat pouze 14 nových krajských finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze. Budou tak činit prostřednictvím svých územních pracovišť, tedy stávajících finančních úřadů. Noví majitelé nemovitostí budou od roku 2013 podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje.

Při určování příslušnosti ke konkrétnímu finančnímu úřadu bude hrát roli to, zda má poplatník nemovitost ve stejném kraji jako trvalý pobyt. V některých případech bude hrát roli také charakter nemovitosti. Přednost má stavba před pozemkem. Nejvyšší prioritu má obytný dům, poté byt, stavba pro rodinnou rekreaci. Poslední v řadě jsou ostatní stavby, jako je garáž či stodola.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z portálu www.sfinance.cz.

Nestíhám zaběhnout na finanční úřad 31. ledna. Mám jinou možnost, jak podat přiznání k nemovitosti a neplatit pokutu za pozdní podání?
Možné varianty jsou například Česká pošta, kde se dá u nonstop přepážek poslat přiznání doporučenou poštou. Můžete rovněž využít elektronického podání přes Daňový portál, zde ale musíte (třeba opět přes poštu) mít možnost označit dokument elektronickým podpisem.
Jedenáct let jsem majitelkou staršího rodinného domu o rozloze zhruba 130 m2. V žádném případě dům nebudu prodávat (jednou jej zdědí dcera) a žádnou rekonstrukci v plánu v dohledné době také nemám. Musím si tedy i já pro tuto nemovitost pořídit energetický štítek? Ráda bych vás touto cestou požádala o radu.
Zákon definuje vztah prodávající a kupující, při jiných případech nabytí nemovitosti štítek není potřeba. Cílem energetického štítku je ochrana kupujícího, aby věděl, jakou spotřebu energie má kupovaná nemovitost. U darů či dědictví není potřeba.
Štítek není nutný ani v případě rozvodu, kdy se byt převádí jen na jednoho z manželů.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.