Centrum, jehož název je zkratkou anglického Bases of Application Life Utilities Olomouc, bude sloužit i komerčnímu výzkumu. „Projekt Aplikačního centra BALUO jako první ve střední Evropě tvoří zázemí pro vývoj a inovace průmyslové produkce určené pro podporu pohybové aktivity nejširších skupin obyvatel a rozvoje zdravého životního stylu,“ uvedl děkan fakulty tělesné kultury Zbyněk Svozil.

„Firmy zde budou moci využít testovací a výzkumné prostory vybavené moderními technologiemi a kybernetickými aplikacemi kinantropologických poznatků. Následné uvedení námětu do praxe ale není podmínkou,“ uvedla projektová manažerka Silvie Polánková.

„Hlavními prostory centra budou testovací sportovní hala a testovací vodní nádrž. K dispozici budou také prototypové dílny a kanceláře,“ vyjmenoval tajemník fakulty Pavel Král. Stavět by se podle něj mohlo začít na podzim letošního roku.

Dotace z programu Podnikání a inovace

Celkové náklady na vybudování a zařízení centra činí 160 miliónů korun. „Koncem předminulého týdne jsme obdrželi závazné rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 120 miliónů z operačního programu Podnikání a inovace, zbylých 40 miliónů zaplatí Univerzita Palackého z vlastních zdrojů,“ dodal Král.

V budoucnu by aplikační centrum mělo být propojeno se stávající budovou centra kinantropologického výzkumu, jejíž rekonstrukce a dostavba je dalším významným prvkem rozvojového plánu fakulty a zamýšleného kampusu Neředín.

Kinantropologie je věda, která zkoumá strukturu a funkci účelově zaměřených pohybových činností člověka a jejich rozvoj, kultivaci a účinky v definovaných podmínkách prostředí, tj. v tělesné výchově, sportu, fyzioterapii, zdravotní tělesné výchově či při rekreaci.