Bývalé sklepy zasypali zeminou. Do již zarovnaného terénu nakonec vyjel traktor, který lokalitu zoral. Z místa, které ještě nedávno využívali bezdomovci, je rázem upravený kout.

„Zahrádkářská kolonie zde zmizela před zhruba šesti lety ze dvou důvodů,“ připomněl vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler a upřesnil, že první důvod souvisel s realizací geotermálního projektu, protože přes pozemek má vést přivaděč labské vody.

Za druhé se místa týká i případná stavba jižního obchvatu města. „Každopádně tato lokalita bude zahrnuta mezi plochy s pravidelnou údržbou zeleně,“ zdůraznil ředitel TSM Ivo Elman.