O tom, jestli se skutečně objeví, může spolurozhodnout i široká veřejnost. Buď prostřednictvím internetu na adrese mobilnizelen@praha3.cz, nebo poštou. Čas budou mít lidé minimálně měsíc.

„Ještě jsme ani nepodepsali žádný právní akt k přijetí dotace,“ konstatoval místostarosta Ondřej Rut (ŽnS). Náklady na dotažení projektu do zdárného konce činí přes 8,7 miliónu korun, částkou 7,4 miliónu korun by přispěla EU. „Žádost o dotaci se zpracovávala ještě v době, kdy v Praze 5 žádné květníky nestály, a tudíž neexistovaly žádné praktické zkušenosti. Právě v reakci z Prahy 5 důkladně zvažujeme, zda dotaci využít nebo ji odmítnout,“ doplnil Rut, který si myslí, že pozitivní dopady projektu jsou zkrátka sporné.

Například stromy nikdy logicky nedospějí do takových rozměrů, jako kdyby rostly normálně v zemi. A šedé betonové truhlíky nijak nevynikají svým vzhledem. Zeleň v ulici má za úkol zkvalitnit prostředí a také částečně přispět ke snížení imisí prachu a výfukových plynů z hojné dopravy.

Květináče jsou jedinou možností, jak do Olšanské ulice, kudy denně spěchá hodně lidí třeba na poštu nebo polikliniku, dostat zelené rostliny. Ideálním řešením by bylo vysadit klasické stromořadí, tomu však brání skutečnost, že celá třída je hustě prošpikována inženýrskými sítěmi.

Jediná možnost 

Pokud by 88 truhlíků s odolnými akáty nakonec dostalo zelenou, přibýt by mohly na jaře nebo až na podzim. Olšanská je podle Ruta pro květníky jedinou možnou ulicí na území Prahy 3, a to díky svému profilu.

„Je dostatečně široká na to, aby zde truhlíky nebránily chodcům, průjezdu rodičů s kočárky, lidem na invalidním vozíku ani případným zásahům hasičů a záchranářů,“ vysvětlila volbu lokality starostka Vladislava Hujová (TOP 09) s tím, že nádoby by ji opticky zúžily a zútulnily.

Radnice prověřovala i Seifertovu ulici, ale tam se ukázalo, že by nastal podobný problém jako v nedaleké Praze 5. Je příliš úzká, takže by květináče překážely.