Celkové náklady se vyšplhají na 672 miliónů korun. Projekt centra vzniká za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, celková výše udělené dotace je 672 020 805 korun, z čehož 571 217 685 korun je financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 100 803 120 korun ze státního rozpočtu ČR.

„Náklady čistě na stavbu dosahují zhruba do poloviny celkové částky. Zbývající finance budou rozděleny na vybavení laboratoří, přístroje a mzdy pracovníků. Projekt v této podobě končí na konci roku 2014, ale budeme žádat o prodloužení do června 2015. Poté se bude centrum samofinancovat. Již byla s asi dvaceti průmyslovými partnery předjednána budoucí spolupráce, těm bychom prodávali řekněme know-how, využitelné v oblasti stavebnictví,“ vysvětlila Andrea Vondráková z odboru vnějších vztahů ČVUT.

Alternativní technologie a solární panely 

Stavbu samostatného vysokoškolského ústavu, kde na výzkumných aktivitách spojí své síly čtyři fakulty ČVUT, bude realizovat společnost Metrostav. Budova bude z větší části postavena ze dřeva. Pro vytápění se využijí alternativní technologie, například tepelná čerpadla nebo peletky. Kromě toho tady budou i solární ohřev vody, solární panely pro výrobu elektřiny a popínavá zeleň.

„Centrum si můžete představit jako laboratoř pro pasivní, nízkoenergetické domy a další šetrné technologie ze stavebnictví. Chceme se zaměřit také na jednotnou standardizaci, metodiku měření a certifikace, které jsou aktuálně v oblasti výstavby šetrných staveb dosti problémové,“ řekl Vít Kosina, manažer výstavby centra.

Výsledky práce vědců by se měly pozitivně odrazit při budování inteligentních domů z levnějších a takzvaně zelených materiálů, které budou energeticky nenáročné. „Bude se zde zkoumat i zapojení nanomateriálů, odstranění problémů s negativními důsledky, které se objevily například při zateplování budov, rovněž se bude řešit i kvalita vnitřního prostředí v těchto domech a jeho působení na člověka.

Ze spolupráce soukromých stavitelů s unikátním výzkumným centrem by se tak ke koncovému zákazníku měl dostat kvalitní inteligentní dům, se kterým bude spokojený po celý život,“ dodala Vondráková.