Kromě nesouhlasu města s prodejem pozemků pro výstavbu znojemští zastupitelé nejspíše podpoří i zásah do chystané změny územního plánu lokality. Měl by jednoznačně definovat možnosti využití. Proti plánu na výstavbu se postavili lidé ze Znojma, Oblekovic, Nového Šaldorfu a negativní názor obsahuje i dopis z obce Dyje.

Na radnici dorazila petice podepsaná několika stovkami lidí. A když názor odborníků zpochybnil smysl investice, postavilo se proti plánu i město.

„Nechali jsme projekt posoudit odborníky a z jejich expertizy vyplynulo, že v současné době není pro ekonomický provoz zařízení tohoto typu v našem regionu dostatek surovin. Tudíž hrozilo, že se tam budou zpracovávat i odpady jiného typu než původně deklarované, případně se budou vozit ze zahraničí,“ řekl starosta Vlastimil Gabrhel (ČSSD). Výsledkem bylo rozhodnutí zastupitelů, kteří neschválili prodej pozemků v Oblekovicích.

Firma SobioEnergi tak svůj plán výstavby bioplynové stanice na zpracování potravin s prošlou záruční dobou, včetně obalů, nemá kde uskutečnit. Iniciátoři petice přitom mohou hovořit o velkém štěstí. Nesouhlasnou akci odstartovali až poté, co skončila veškerá plánovaná jednání o projektu, tedy pozdě. Naštěstí ale odpor byl znatelný již před petiční akcí. „Díky komunikaci radnice s občany ale byl tento názor znám již před peticí, a proto zastupitelstvo prodej pozemků pro bioplynovou stanici neschválilo,“ řekl starosta.

Smysl petice zamítnutím prodeje půdy neskončil, jako připomínkou se jí budou zabývat právě zpracovatelé inovovaného územního plánu města. „Budou učiněna taková opatření, aby byly ochráněny veřejné zájmy,“ odpověděl petičnímu výboru Gabrhel.

Lidé se bojí zápachu

Hlavním důvodem obav lidí byl strach ze zápachu. V případě Znojemska se není čemu divit, lidé mají své zkušenosti s bioplynovou stanicí ve Velkém Karlově. Při její přípravě se dočkali ujištění o bezzávadném provozu, realita byla jiná.

Pokuty, které dostal projekt Agrodružstva Jevišovice, už málo změnily na skutečnosti, že lidé z Velkého Karlova museli žít v zápachu z provozu. A i když firma SobioEnergi chtěla obavy zaplašit exkurzí do podobného provozu v rakouském Zwentendorfu, místním stačily právě zážitky z Velkého Karlova.