Zatím nejvíc se účastníkům ankety zamlouvá kavárna nad Rokytkou s malým sálem a vodními herními prvky. „Poskytne obyvatelům Prahy 8 všech věkových kategorií další místo, kde mohou trávit svůj čas, a dotvoří přirozenou odpočinkovou zónu podél toku Rokytky, počínaje sportovně relaxačním areálem Na Rokytce přes Elsnicovo náměstí do Thomayerových sadů,“ popsal starosta Prahy 8 Jiří Janků (ODS).

Na druhém místě zůstává nápad vytvořit v místě volný prostor, který předpokládá odkrytí koryta potoka Rokytky mezi mosty v Zenklově a Voctářově ulici. Při mostu přes Zenklovu ulici, který se v roce 1896 stal prvním silničním mostem z betonu v Čechách, se počítá se vzdušnou rampou, kde by se mohly odehrávat kulturní akce nebo trhy.

„Chceme vyslyšet názory občanů,“ vysvětlil Janků, proč obec před několika dny vyvěsila na svůj web čtyři možnosti. Třetí nabízí jen rampu s vodními herními prvky, poslední pouze kavárnu. Vítězný návrh pak architekti zpracují do projektové dokumentace.

Revitalizace náměstí je rozdělená do tří částí – dosud se uskutečnila příprava nezbytných podkladů, např. vyměřování inženýrských sítí, a zpracování studií. V druhé etapě teď dostala prostor veřejnost. Poslední fáze se bude týkat zajištění financování a práce na ploše.