„V první etapě vzniknou tři budovy,“ řekl Právu koordinátor projektu Libor Kočí. Nejvyšší sedmipodlažní objekt bude sloužit pro pět teoretických ústavů fakulty. „Ty se budou i nadále věnovat především výuce,“ sdělil děkan Boris Kreuzberg.

Další dvě stavby obsadí experimentální laboratoře nového biomedicínského centra, v němž najde postupně uplatnění na sto deset odborníků. Výzkum bude zaměřený na náhrady a regeneraci orgánů. „Prioritně bude zkoumána problematika související se selháním funkce ledvin, s víceorgánovým selháním u kritických stavů a s postižením jater a cév,“ upřesnil Martin Matějovič z 1. interní kliniky lékařské fakulty v Plzni.

První etapa bude stát přes šest set miliónů korun. „Budovy vyjdou na 212 miliónů, zbytek padne na přístrojové vybavení, mobiliář, mzdy i provozní výdaje určené na rozjezd výzkumného centra,“ zrekapituloval Kočí. Na stavbu se podařilo získat dotaci ve výši zhruba 470 miliónů korun, zbytek hradí stát a univerzita.

Předminulý týden podepsal rektor Univerzity Karlovy smlouvu se zhotovitelem. „Práce začnou ještě v průběhu září a stavba skončí na jaře roku 2014,“ doplnil Kočí.

V druhé etapě by měly vzniknout budovy pro další ústavy fakulty i potřebné zázemí, od děkanátu po menzu. „To je výhled a kdy se jej podaří uskutečnit, není jasné. Odhadem půjde o další stamilióny korun a ty zatím nejsou,“ uzavřel Kočí.

Letitý problém

Lékařská fakulta v Plzni sídlí od svého založení před sedmašedesáti lety v historických památkově chráněných objektech, některé byly původně určené k jiným účelům a dispozičně nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum.

O stavbě nového kampusu vedle nemocnice se mluví už čtyřicet let, věci se daly do pohybu až na počátku tisíciletí, kdy se díky vstřícnosti města podařilo odkoupit příslušné pozemky.