Z prostředků, z nichž drtivou většinu získalo město z dotace, opraví nebo vybuduje nové chodníky, silnice, schodiště, podchody, zastávky a parkovací místa, upraví veřejná prostranství a sportoviště pro děti.

„Tyto projekty jsou již druhou částí přeměny sídlišť. Nejprve si z dotací opravili své domy jednotliví majitelé, nyní se zvýší kvalita okolí domů,“ upřesnil chomutovský primátor Jan Mareš (ČSSD).

Na sídlišti Kamenná se z nejrizikovějších míst odstraní bariéry a zlepší se přístup k zastávce městské hromadné dopravy. Zastávky se zastřeší, doplní se veřejné osvětlení a osvětlení podchodu, rekonstrukcí projde schodiště a rampa.

Nová parkovací místa

Podobné opatření se chystá také na Písečné. Tady přibude patnáct parkovacích míst, nové chodníky povedou k domu pro seniory a bezbariérově se upraví plochy u zdravotního střediska. U základní školy vznikne víceúčelové hřiště s umělým povrchem na malou kopanou, hřiště na streetball a tři volejbalová hřiště, stejně jako na Zahradní.

V ulicích Dřínovská a Kyjická na Březenecké se opraví křižovatky, vzniknou nové propojovací chodníky, podélná parkovací stání, kontejnerová stání a chodníky dostanou nový povrch.

Integrovaný plán rozvoje města Sídliště, místo pro život je dlouhodobý projekt. Do života jej radnice začala uvádět v roce 2010. Bytová družstva a sdružení vlastníků domů upravila objekty za celkem 115 miliónů korun. V pětadvaceti domech se za 63 miliónů korun modernizovaly výtahy, osm se dočkalo zateplení za celkem 34 miliónů. Dotace odpovídala 40 procentům nákladů, tedy 46 miliónům korun.

„V loňském roce jsme začali s výstavbou parkovacích míst v Písečné a Výletní ulici, bezpečnějšími přístupovými chodníky k Tescu, zooparku a Floře. Letošní práce budou ve větším rozsahu,“ doplnil Mareš.

Celý projekt by měl skončit v roce 2014. Na revitalizaci veřejných prostranství počítá Chomutov s další dotací, tentokrát ve výši 120 miliónů korun.