Přesto padlo rozhodnutí o záchranných pracích, jak stavební aktivitu pojmenoval příslušný odbor Prahy 1, který řídí Oldřich Dajbych. Verdikt však byl napaden a neměl by z rozhodnutí magistrátu být pravomocný. Tudíž i záchranné práce by se měly odložit.

Na domě, který koupil podnikatel Zdeněk Bakala a jehož nadace zde chce zřídit Knihovnu Václava Havla, však nevisí žádné oznámení, ani povolení, podle něhož se má postupovat. Nelze ani zjistit, kdo zde pracuje.

Viditelný je jen zákaz fotografování bez oznámení toho, kdo ho vydal. Na zvoncích lze ještě číst jmenovky bývalých obyvatel. „Ti tu už s jedinou výjimkou nejsou,“ řekl Právu uniformovaný muž, který bdí nad zákazem fotografovat přestavbu, jejíž návrh připravil španělský architekt Ricardo Bofill.

„Denně odtud mizí několik kontejnerů. Asi vybourávají podlahy, staré cihlové příčky. Nemělo by se dít nic a přitom se intenzivně staví už od dubna,“ popisoval hned po ránu jeden ze štamgastů sousedního hostince U Černého vola.

Připomínky památkářů i ministerstva kultury

K přestavbě domu, který zdobí bronzová deska připomínající, že v domě žila „první dáma republiky paní Hana Benešová“, vzneslo vedle památkářů a magistrátu zásadní připomínky i ministerstvo kultury. Jeho památková inspekce už před rokem zjistila, že se práce prováděly bez odborného souhlasu.

Zároveň za tu dobu už uběhla lhůta pro možnou pokutu a žádná sankce nepadla. Rozhodnutí o záchranných pracích, s nímž na jaře souhlasili i magistrátní památkáři kvůli údajně havarijnímu stavu domu, napadl právník Petr Kužvart. Zpochybnil obcházení některých účastníků řízení a magistrát mu musel dát za pravdu.

Práce by se tudíž měly zastavit, ale nezastavily se. „Nařízením záchranných prací stavební úřad protiprávní kroky vlastníka kulturní památky fakticky z nemalé části legalizoval, a uložení nápravných opatření tedy nelze realizovat,“ uvádí se ve zprávě ministerstva.

Podle inspekce postupoval v daném případě stavební úřad zcela nestandardně.

Architekt Marek Tichý z TaK Architects však nesouhlasí. Současné práce podle Tichého platné povolení mají. Architekt řekl, že se před rokem v památkově chráněném domě prováděly průzkumné práce, na něž povolení není třeba.

Rozsáhlé průzkumné práce

Jenže podle MK, které sankce neuplatnilo, byly průzkumné práce příliš rozsáhlé, jejich rozměr byl podle úředníků již pracemi na obnově památky.

„Průzkumné práce se prováděly výhradně za účelem získání informací o stavebně-technickém stavu a stavební historii objektu. Vypracování průzkumů obdobného rozsahu bylo, ve shodě s obvyklou praxí, podmínkou orgánů památkové péče pro vypracování jakéhokoli záměru obnovy nebo rekonstrukce objektu,“ citovala ČTK Tichého.

Památková inspekce MK se do domu na Loretánském náměstí vypravila letos počátkem června na základě podnětu od Klubu za starou Prahu. I ten se domnívá, že současné práce prováděné v domě jdou výrazně nad rámec záchrany.

Památkáři mají obavu například o byt Hany Benešové, nesouhlasí se stavbou atria či s budováním rozsáhlých sklepů. Na to už v lednu upozornil Národní památkový úřad (NPÚ).

„Vysoce kulturní záměr by v žádném případě neměl být realizován takto necitlivou formou,“ shodla se jeho vědecká rada.