Vltava čističku v roce 2002 zcela zatopila. A větší než stoletá voda by ji zaplavila opět. „V tuto chvíli by opakování velké vody bohužel přineslo v podstatě podobný scénář jako před deseti lety,“ konstatoval mluvčí Pražské vodohospodářské společnosti, která je městskou akciovkou, Ladislav Šticha.

Totéž Právu potvrdil i manažer stokové sítě soukromých Pražských vodovodů a kanalizací Michal Dolejš. „Město se rozhodlo, že ochrana čističky zůstane na úrovni stoleté vody,“ uvedl Dolejš. Důvod je ten, že navýšení pobřežních hrází by zvýšilo hladinu na předchozím toku řeky, tedy třeba v centru Prahy, a komplikovalo by průtok vody korytem.

Při povodních se odpadní vody mísily s těmi říčními

Pro čistírnu, která má například nové evakuační plány, by velká povodeň znamenala zničené technologie, nutnost sanace všech objektů a také únik všech pražských splašků od 1,2 miliónu lidí a z továren do řeky. Čistička byla v roce 2002 na čas vyřazena z provozu a odpadní vody se mísily s těmi říčními.

„Škody by ovšem přece jen byly o něco menší než v roce 2002, protože se v rámci rekonstrukce zničené čistírny udělaly alespoň úpravy proti zaplavení elektroinstalace,“ upozornil Šticha. Voda by se také neměla valit do ulic kanalizací. Kanály byly vybaveny zpětnými klapkami, čímž se před deseti lety mohlo chlubit snad jen Staré Město. Vybudovaly se podzemní nádrže, z nichž se má voda za povodně čerpat zpět do řeky. „Pořídila se proto výkonná čerpadla na podvozcích,“ poznamenal Dolejš.

Jeden z hlavních důvodů, proč má čistírna relativně slabou protipovodňovou ochranu (aktualizovaly se přitom evakuační plány), bylo tvrzení politiků, že je třeba ji přestavět. Mluví o tom deset i více let staré městské dokumenty, které předpokládaly, že nová moderní čistírna bude stát v roce 2010 a bude chráněna proti povodni.

Jeden z návrhů počítal třeba s tím, že Nová vodní linka, z jejíž stavby sešlo, protože Brusel odmítl udělit dotaci, bude stát na několik metrů vysokých betonových pilířích. Měly být tak vysoké, aby je i pětisetletá voda podtekla. „I z tohoto důvodu se velké investice do ochrany stávající čistírny považovaly za neefektivní,“ konstatoval Šticha.