„Před vydáním rozhodnutí stavební úřad opatřil stanovisko městského statika, o které se v odůvodnění rozhodnutí opíral. Vlastníkem staveb je italská společnost a v její prospěch bylo vydáno rozhodnutí na stavbu hotelu,“ sdělila Právu mluvčí Prahy 5 Jana Vanišová.

Hotel, jehož jméno je patrně inspirováno nedalekou Bertramkou, v níž skladatel pobýval u manželů Duškových, má být podle společnosti Mastgroup tvořen rovněž dvěma propojenými domy.

Mozart má mít 152 pokojů a na 70 parkovacích stání ve třech podzemních podlažích, nadzemních má být až osm.