Zatímco ještě před čtyřmi lety se u nás, na Slovensku nebo v Polsku začínalo každý rok s výstavbou minimálně čtyř bytů na tisíc obyvatel, v uplynulém roce tento počet poklesl v ČR téměř na polovinu a počet nově dokončených bytů se přiblížil úrovni roku 2002.

Nově stavěné byty v bytových domech s průměrnou užitkovou plochou 68 m2 bývají nejčastěji dvoupokojové, v rodinných domech, kde je užitková plocha dvojnásobná, převládají byty čtyř- a pětipokojové.

„Hlavním důvodem poklesu počtu zahájených bytů v minulých letech je chybějící poptávka. Bytová nabídka se svojí kvantitou, nastavenou cenovou hladinou a strukturou rozešla s koupěschopnou poptávkou, čímž se přirozeně přibrzdila aktivita developerů. Proces postupného obnovování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou je a bude ovlivňován ekonomickou situací obyvatel a jejich očekáváním budoucnosti, nebo daňovými změnami (například změnou sazby daně z přidané hodnoty),“ říká Martin Kupka, ředitel útvaru Investičního výzkumu ČSOB.

Menšímu zájmu Čechů o nové bydlení rovněž podle něj nahrávají i klesající reálné mzdy a rostoucí napětí na trhu práce.