Tyto dopisy skrývají často velmi nepříjemná překvapení. Nejčastěji bývají nečekanými doplatky překvapeni nájemníci či majitelé bytů v novostavbách, kteří svůj byt využívají prvním rokem. Případy, kdy pronajímatel, či developerská firma při nabídce bytu příliš jasně nezmíní vysoké roční náklady na služby spojené s provozem nemovitosti nebo je po čase zvyšuje, nejsou výjimkou.

Může se tak snadno stát, že si vyberete ke koupi či pronájmu krásný byt v nově vybudovaném komplexu s vědomím, že budete měsíčně platit předem stanovenou splátku hypotéky a k tomu ještě zálohu na spotřebu energie a služby spojené s bydlením například ve výši 4000 korun měsíčně. Nastavíte si svůj rodinný rozpočet tak, abyste s touto finanční zátěží vyšli a při ročním zúčtování se pak nestačíte divit.

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. To platí i pro developerské společnosti a zejména pronajímatele bytů. V nabídkách na trhu nemovitostí bývají totiž velmi často zálohy na služby spojené s využitím nemovitosti (jako je například využití výtahu, údržba domu, recepce, úklidové služby, fond oprav a další) záměrně podhodnoceny. Jejich skutečná výše se může pohybovat až kolem dvojnásobku uvedené částky měsíčně. A nedoplatek vás pak dožene v plné parádě při ročním zúčtování.

Co z toho plyne? „Pokud se chystáte ke změně bydlení, vždy si při výběru nemovitosti zjistěte předem přesné vyčíslení nákladů na využívání nemovitosti. Podle něj si rozpočítejte skutečné měsíční náklady a dobře zvažte, zda tato cena odpovídá kvalitě nabízeného bytu a především vašim finančním možnostem,“ uzavírá Jan Lener ze společnosti Broker Consulting, který se věnuje mimo jiné způsobům financování bydlení.

Na vaše dotazy odpovídá hypoteční specialistka Monika Fundová ze společnosti Broker Consulting.

Chci zrekonstruovat svůj rodinný dům a vzít si na tuto realizaci hypotéku (na cca 700 000 Kč). Podal jsem si žádost o úvěr, kde jsem vyplnil údaje potřebné pro posouzení bonity klienta. V kolonce „Výdaje s povinností platit“ jsem zahrnul platbu výživného ve výši 500 Kč, kterou mám určenou soudem. Ve skutečnosti jsem se rozhodl přispívat svému dítěti vyšší částkou, a to 2200 Kč, kterou zasílám na účet své bývalé manželce, která je odpovědný zástupce mého dítěte (dítě je ještě nezletilé). Vzhledem k tomu, že platbu provádím přes účet v bance, u které žádám o úvěr, započítává mi do výše uvedené kolonky částku, kterou vidí v pohybech na účtu, tj. 2200 Kč. Je tento postup správný? Pokud bych peníze posílal z jiného účtu nebo hotově, nikdy by nezjistili, kolik skutečně platím. Můžete mi poradit, jak se domoci toho, aby se započítávalo jen povinné výživné ve výši 500 Kč?
Při podání žádosti o úvěr na bydlení, banky či stavební spořitelny požadují vyplnit žádost se všemi jejími kolonkami a uvést pravdivý stav věci. V případě výdajů je zajímají výdaje skutečné, které žadatel měsíčně hradí, aby zjistili jeho bonitu (míru schopnosti dostát svým finančním závazkům, tzn. zda splátka hypotéky či úvěru ze stavebního spoření bude pro klienta, vzhledem k současné životní situaci a zohlednění životními minima, akceptovatelná).
Uvádíte platbu výživného ve výši 500 Kč, která je stanovena soudem. Obvykle se ke schválení úvěru dokládají mj. podklady spojené s příjmy a výdaji žadatele. Ve vašem případě dokumenty prokazující příjmy a taktéž dokumenty prokazující výdaje. Rozhodnutí soudu uvádí 500 Kč a jeho kopii jste určitě instituci předal. Podmínkou je i nahlédnutí do kopií výpisů z účtů, instituce mají právo o ně kdykoliv požádat. Proto není podstatné, zda máte běžný účet u stejné banky, kde žádáte o úvěr nebo ne.
Chápu vaše rozhořčení, instituce dělají samozřejmě vše pro to, aby předešly rizikovým obchodům. Pokud i přes fakt, že máte zohledněné vyšší výdaje, bonitně vycházíte a jste pro banku vhodným klientem, doporučuji se nad to povznést a zaměřit se více na rekonstrukci rodinného domu. V případě, že díky tomuto faktu příjmově nevycházíte, domluvte se s bankou, vždy jsou možnosti, jak situaci řešit. Např. podepsáním čestného prohlášení, že budete od této chvíle platit výživné pouze ve výši stanové soudem.
Byla jsem oslovena finanční poradkyní, a protože by se mi finanční pomoc zrovna hodila, sjednala jsem si s ní schůzku. Vyptala se mě na finanční situaci a poté požádala o 10 telefonních kontaktů s tím, že je to její odměna za poskytnutou službu. Kontakty jsem jí odmítla dát. Bez souhlasu bych si to vůbec nedovolila. Sama nemám ráda, když mě obtěžují prodejci. Spolupráci jsme tím ukončily. Domnívám se, že finanční poradce dostane svou odměnu od finančních domů, pro které vyjedná smlouvu. Nebo jsou opravdu kontakty na přátele finančními poradci vyžadovány standardně?
Finanční poradce, pokud se jedná o nezávislého finančního konzultanta, který nepracuje pod hlavičkou žádné konkrétní banky, pojišťovny či jiné obdobné instituce, pracuje na bázi odměn, tzv. provizí. Společnost, jejímž jménem služby nabízí a zprostředkovává, má smlouvy s nejrůznějšími institucemi na trhu a je s nimi domluvena i na odměnách. Ty slušné mají odměny od různých finančních domů stejné, takže je zajištěna nezávislost.
Myslím si, že poradce, který navštívil vás, zvolil nešťastnou formu, jak vás požádat o doporučení. A zaráží mě, že byla spolupráce ukončena ihned poté, co jste odmítla. Obecně samozřejmě platí, že nezávislí finanční zprostředkovatelé fungují na principu „doporučení“. Jedná se o referentské společnosti, které jsou proklientské, tudíž nedávají velké peníze do „na oko“ lákavých reklam, do mnoha kancelářských prostor a ještě více zaměstnanců. Jsou tu skutečně pro klienta a musí udržovat nízké náklady.
To, že si konzultant o doporučení řekne, je v pořádku. Také má ale zdůraznit, a zde se zřejmě stala chyba ve vašem případě, že bude rád/ráda, když mu/jí doporučení dáte v případě vaší spokojenosti se službami. Nikoliv je chtít předem. Konečná volba a rozhodnutí je vždy na straně klienta a spokojený klient, o kterého se konzultant skutečně zajímá a stará, ho vždy rád doporučí.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.