Příběh Evy, která pracuje jako asistentka v nadnárodní společnosti, není jediný, ale dobře ilustruje, co se může stát, když si člověk nedá pozor, co podepisuje. „Je samozřejmě normální, že lidé důvěřují finančním institucím a domnívají se, že pro ně dělají jen to nejlepší a nenechaly by je udělat špatné rozhodnutí. Do určité míry to platí, ale lidé by si měli uvědomit, že finanční instituce – továrny na produkty, mají jeden hlavní záměr, a to umístit na trh co nejvíce svých produktů. Obezřetnost je na místě,“ popisuje současný stav Jan Lener z poradenské společnosti Broker Consulting.

Eva má doma několik pojištění a spoření. Dohromady tvoří funkční celek, pokrývají rizika a zároveň spoří peníze pro děti a na stáří. Čerstvou hypotéku splácí společně s manželem od minulého roku. Většinu produktů sjednala přes svého stálého finančního poradce. Jenomže jedna z pojišťoven jí poslala domů dopis. „Domnívala jsem se, že je to něco k již uzavřené pojistce, tak jsem to vyplnila a odeslala, jak tam bylo uvedeno. Ani ve snu by mě nenapadlo, že jsem právě uzavřela další smlouvu,“ popisuje nešťastnou situaci sama Eva.

Nová smlouva, nevědomky podepsaná

Následně Eva zjistila, že již několik měsíců má platit smlouvu, o které ani nevěděla, ale kterou platně uzavřela. Vznikl kumulovaný dluh a pojišťovna peníze požadovala. „Takové situace velmi těžko řeší i finanční konzultant. Ten funguje výborně při prevenci, ale když už je potřeba hasit požár jsou i jeho možnosti omezené,“ vysvětluje Lener a dodává:

„Na občany se dnes doslova valí desítky různých nabídek na pojištění, půjčky, všechno je samozřejmě nejvýhodnější. Při tom primárně není nejdůležitější, jestli je něco nejvýhodnější, ale hlavní je, aby to bylo užitečné a potřebné v rámci finančního plánu. Je možné, že i v souvislosti s penzijní reformou přijde lidem domů několik zaručených nabídek a návodů. Důležité je nepodepsat nic, o čem člověk není 100% informovaný. Navíc platí pravidlo, že finanční produkty se nikdy neuzavírají bez osobního kontaktu. Zvolte si nezávislého odborníka, ale i po něm chtějte dostatek času k zodpovězení vašich otázek a ukázání více možností,“ radí Lener.

A jak dopadla záležitost Evy? Nakonec musela dluh doplatit, ale smlouvu vypověděla. Naštěstí přišla jen o pár set korun. Každopádně to pro ni byla cenná zkušenost.

Na vaše dotazy odpovídá Monika Fundová ze společnosti Broker Consulting.

Jsem občan slovenské národnosti, ale už 12 let žiji v České republice se statusem dlouhodobého pobytu. Pracuji v Praze a platím sociální i zdravotní pojištění. Ze živnosti, kterou mám registrovanou v Čechách, odvádím řádné daně. Chtěl bych vědět, jestli si i já můžu zařídit penzijní připojištění nebo stavební spoření?
Produkty jako penzijní připojištění či stavební spoření si zařídit můžete, pokud splňujete podmínky vyplývající ze znění zákonů, kterými jsou tyto produkty v České republice upravovány.
V § 2, bodě 2 Zákona č, 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, se uvádí: “Účastníkem může být fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice, která uzavře s penzijním fondem smlouvu.
V § 4, bodě 2 Zákona č. 96/1993, o stavebním spoření, je uvedeno:” Státní podporu může získat
• občan České republiky,
• občan Evropské unie, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky,
• fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.
Vzhledem k tomu, že máte v ČR dlouhodobý pobyt a platíte zde sociální a zdravotní pojištění, můžete využívat i státních výhod, které z produktů pro účastníky plynou.
Můžete ale využívat i výhod plynoucích z jiných produktů a možnosti finančních zvýhodnění s nimi spojenými. Doporučuji se poradit s nezávislým finančním konzultantem, který na základě vašich životních strategických cílů a finanční situace v domácnosti stanoví optimální řešení, resp. umí doporučit i produkty, kterými je vhodné současnou situaci vzhledem k věku, rizikovému profilu a cílům řešit. Nedá se jednoznačně říci, zda jsou právě pro vás stavební spoření či penzijní připojištění jako produkty výhodné či nevýhodné a jaké jsou případně optimální úložky.
Prosil bych vás o radu. Do kterého peněžního ústavu přejít, aby se finanční prostředky co nejvíce zhodnotily? Mám ještě starou smlouvu, podmínky jsem po 60 letech splnil, ale stále pokračuji v penzijním spoření u České pojišťovny, kam se postupně fond přesunul.
Vzhledem ke schválené důchodové reformě je skutečně na místě zajímat se a řešit, u kterého penzijního fondu je optimální mít své prostředky. Hraje roli celá řada ukazatelů. Média nejčastěji uvádějí průměrná zhodnocení jednotlivých penzijních fondů, některá za posledních 5 let, jiná za 10 let,…. Zhodnocení je určitě ukazatel důležitý, nikoliv však stěžejní. Například nákladovost fondu (náklady příštích období + správní poplatky + odpisy + tvorba rezervy - vyjádřené přímo úměrně k počtu účastníků) je faktorem zásadnějším. Jen pro představu, nyní mají některé fondy náklady ročně i 2 % a více. 
Dalším důležitým parametrem je počet účastníků penzijního fondu a objem peněžních prostředků, které spravují. Čím větší je či bude po účinnosti reformy tento parametr, tím efektivněji bude moci penzijní fond hospodařit.  
Doporučuji se sejít s nezávislým finančním konzultantem a prodiskutovat jednotlivé možnosti řešení. Pokud se zjistí, že je ve vašem případě optimální přejít k jinému penzijnímu fondu, abyste si zajistil lepší podmínky, čas pro převod je do konce měsíce února 2012. 
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.