Součástí celkové proměny tohoto místa, jež započala v roce 2009, je přetvoření stávajícího parku na park v anglickém stylu, rekonstrukce dvou památkově chráněných budov oranžerie a zámečku ze 17. a 18. století a výstavba nových bytů.

V zahradách původního barokního zámečku ze 16. století vzdáleného dva kilometry od Pražského hradu už stojí dva nové domy s byty.

Kajetánka byla v roce 1948 znárodněna, poté v ní sídlili pionýři a místo v dobách socialismu postupně chátralo. K renovaci plánované v 60. letech nedošlo. Do provozu je po dokončení první etapy rekonstrukce již nyní uveden historický zámeček a dva nové bytové domy. V nich se nachází 57 nových bytů. Kolaudace potvrdila dokončení významné části parku Kajetánka včetně rybníku, areálových a veřejných komunikací a souvisejících inženýrských sítí.

„K oficiálnímu předání zrekonstruovaného zámečku a velké části parku městské části Praha 6 bychom chtěli přikročit v únoru. Zámeček i park budou následně užívány veřejností, a to k odpočinkovým nebo kulturním aktivitám,“ řekla Andrea Straube, zástupkyně společnosti Bozner s.r.o., která projekt realizuje.

FOTO: Bozner

„Druhým úkolem, který nás brzy čeká, je předávání bytů novým majitelům. V průběhu měsíce března se budou na Kajetánku stěhovat první klienti,“ dodala Straube.

Kajetánka nabízí bydlení v diplomatické části Prahy, poblíž které se nachází velké množství škol, nákupních středisek, divadel, galerií.