Co je příčinou takového zájmu o produkt, který funguje od 90. let a sjednalo si jej bezmála 4,5 miliónu českých občanů? „Velkým lákadlem u současných smluv penzijního připojištění je jednoznačně legislativou garantovaný nezáporný výnos,“ hodnotí Jan Lener z poradenské společnosti Broker Consulting.

Na spoření na stáří se hodí celá řada produktů (podílové fondy, akcie, zlato), ale většina z nich může během roku vykázat i záporné zhodnocení, což se v posledních letech několikrát skutečně stalo. Příčinou byly turbulence ve světové ekonomice. „Pro občany, obzvláště ty dříve narozené, je velmi vhodné, aby dynamičtější investice doplnili o konzervativní penzijní připojištění,“ popisuje základy finančního plánování Lener.

V rámci penzijní reformy však přijdou změny v oblíbeném produktu a jedna z nich vyvrcholí již nyní v únoru. Únor je poslední měsíc, kdy je ještě možné přejít mezi fondy a vybrat si ten, který má do budoucna lepší potenciál zhodnocení. Již několik měsíců se zvyšuje počet žádostí o převod mezi fondy, klíčovým parametrem porovnání penzijních fondů jsou náklady příštích období, které ovlivňují budoucí výnos.

Rozdělení penzijního připojištění

Od roku 2013 pak dojde k rozdělení penzijního připojištění na dvě skupiny: na staré smlouvy (transformované fondy) a nové smlouvy (nové účastnické fondy).

U smluv uzavřených dle současné legislativy bude nadále garantováno nezáporné zhodnocení. Státní příspěvek legislativa stanovila ve výši od 90 Kč (při úložce 300 korun) po 230 Kč (při úložce 1000 korun). U nových smluv budou moci klienti zvolit investiční strategii a potenciál zhodnocení tak může být vyšší. Současně již nebude garantováno nezáporné zhodnocení.

„Penzijní připojištění alespoň na minimální úložku by nemělo chybět ve finančním plánu téměř žádné domácnosti,“ konstatuje Lener a dále říká: „Lidé, kteří penzijní připojištění mají, budou mít dostatek času si vybrat, jestli zvolí nové účastnické smlouvy nebo zůstanou u starých, v mnohých ohledech příznivějších podmínek. Nyní je ale na pořadu dne poslední možnost pro současné účastníky připojištění vybrat si právě v rámci starých podmínek ten správný penzijní fond. To půjde jen do konce února, pak tato možnost navždy skončí. Lidé by se měli o své penzijní připojištění zajímat a nechat si od nezávislého finančního konzultanta ukázat, jak si které fondy vedou. Rozdíly existují. Na základě toho pak udělají dobré rozhodnutí.“

Na vaše dotazy odpovídá Květa Šťastná, hypoteční specialistka z poradenské společnosti Broker Consulting.

Druhým rokem máme uzavřený hypoteční úvěr u České spořitelny. V době, kdy jsme smlouvu o úvěru uzavírali, netušili jsme, že manželovi jako státnímu zaměstnanci bude od počátku letošního roku snížen měsíční příjem o 4000 korun. Vzhledem k tomu, že máme uzavřenu hypotéku na částku 1 800 000 Kč na 20 let (banka operovala s tím, že manželovi bylo v době uzavření úvěru 38 let a mně 37, tudíž nám odmítla poskytnout úvěr na 25 let), jsou naše měsíční splátky poměrně vysoké - činí cca 10 500 korun.
Jakmile jsme zjistili, že se manželovi sníží příjmy, pokoušeli jsme se požádat banku o prodloužení délky úvěru a tím snížení výše splátek, abychom měli jistotu, že budeme schopni splácet úvěr bez potíží. Česká spořitelna však toto řešení "důrazně nedoporučila" s odůvodněním, že by "se na nás už dále pohlíželo jako na nespolehlivé klienty". Vzhledem k rostoucím cenám energií začínáme mít obavy, jak dlouho takto vysokou splátku budeme schopni splácet (máme ještě další úvěr ve výši 140 000 Kč, který u České spořitelny také splácíme). Postupuje Česká spořitelna správně, když odmítá prodloužení délky úvěru (vzhledem k tomu, že do důchodu půjdeme až za 30 let)? A dá se tato situace nějak vyřešit, když fixace bude trvat ještě 3 roky?
Vaše situace je v rámci České spořitelny rozhodně řešitelná a chválím vás za zodpovědnost a snahu vyřešit situaci včas. Nevím, kdo konkrétně vám „důrazně nedoporučil“ prodloužení úvěru s tím, že se na vás bude pohlížet jako na nespolehlivé klienty, ale ověřila jsem možný postup přímo na poradenské lince České spořitelny a není tomu tak. Pouze v případě požádání o odložení splátek by Česká spořitelna provedla záznam této skutečnosti v bankovním registru, což by skutečně zhoršilo možnost získání dalšího úvěru u všech bank.
Pokud žádáte a prodloužení splatnosti hypotečního úvěru, není vám sice automaticky vyhověno – žádosti jsou posuzovány individuálně – ale možnost prodloužení splatnosti je na max. 30 let a tato změna bude sice v systému České spořitelny zaznamenána, avšak za nespolehlivé klienty nebudete považováni. Rovněž tak při prodloužení doby splatnosti hypotečního úvěru nebude proveden negativní záznam do bankovního registru.
Doporučuji, abyste se nenechali odbýt a podali písemnou žádost s patřičným popisem vaší situace (snížení příjmu) o prodloužení doby splatnosti hypotečního úvěru do 65 let věku. Je v zájmu banky, abyste dobře spláceli svůj závazek. Věřím, že při dostatečném zdůvodnění Česká spořitelna vaší písemně podané žádosti vyhoví.
Chtěl bych koupit byt v hodnotě 1 500 tis. Kč a provést rekonstrukci ve výši 200 tisíc korun. Z vlastních úspor použiji 500 000 Kč. Půjčku chci splatit do 10 let, příjmy mám dostatečné. Prosím o radu, která varianta úvěru (stavební spoření nebo hypotéka) by byla pro mne nejvhodnější. Nemám v současné době žádné jiné dluhy a ani otevřené stavební spoření.
V současné době bych doporučila spíše hypoteční úvěr, protože úrokové sazby jsou stále nízké – konkrétně pohyblivé úrokové sazby začínají na 2,5 % p.a. a pevnou pětiletou úrokovou sazbu lze získat již od 3,29 % p.a.
V případě, že celkové náklady na koupi + rekonstrukci bytu budou činit 1,7 mil. Kč a výše úvěru bude 1,2 mil. Kč, pak se splátky hypotečního úvěru při desetileté době splatnosti mohou pohybovat v rozmezí od 11 312 korun do cca 11 900 korun měsíčně, dle volby doby platnosti úrokové sazby a případného využití dalších produktů banky, které výslednou úrokovou sazbu ovlivňují.
Konečná volba poskytující banky a typu hypotečního úvěru závisí na mnoha parametrech - ocenění zastavované nemovitosti, požadavku na dobu platnosti úrokové sazby nebo naopak akceptace pohyblivé úrokové sazby, požadavek na možnost předčasného splacení a vhodnost využití některého z nabízených balíčků produktů banky. Konkrétně v tomto případě by navíc mohla být zajímavá i nabídka bezpoplatkového hypotečního úvěru.
Osobně vám doporučuji službu nezávislého finančního poradce – hypotečního specialisty, který zpracuje několik srovnávacích variant řešení včetně zjištění potřeby zabezpečení schopnosti splácet hypotéku. Tato služba je poskytnuta bezplatně. A bývá mnohdy i s finančním zvýhodněním oproti nabídce, kterou byste získal jako klient žádající o hypotéku na přepážce banky. V ideálním případě bude zahrnovat i komplexní posouzení řešení vaší finanční budoucnosti s ohledem na vaši finanční situaci a životní plány. Nejlepší řešení hypotečního úvěru je řešení v komplexu celkového finančního plánu na míru.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.