Pro potřeby seniorů město vyčlenilo 44 původně startovacích bytů v domech v ulicích Na Brně a Rybova. Část bytů je bezbariérového typu. Ne všechny byty však mohou důchodci ihned obsadit. Radnice musí počkat, až nynějším mladým nájemníkům skončí smlouvy a byty opustí. To nastane nejpozději v roce 2014. Například v domě v Rybově ulici je nyní volných devět bytů. Konkrétní pravidla pro obsazování bytů seniory projedná rada města v únoru.

Nájemné v bytech pro seniory by mělo činit 61,05 koruny za metr čtvereční měsíčně. Regulované nájemné v bytě standardní kvality v Hradci činí 90,60 koruny za metr čtvereční, v bytě se sníženou kvalitou je 81,54 koruny. Tržní nájemné se pohybuje kolem 100 korun za metr čtvereční.

Nadměrná poptávka po bytech zvláštního určení

Město zatím disponuje 546 byty pro seniory a 129 bezbariérovými byty pro zdravotně postižené osoby. Poptávka po bytech takzvaného zvláštního určení a po bytech pro důchodce značně převyšuje možnosti radnice, která aktuálně eviduje asi 800 žádostí o umístění do těchto bytů.

Program startovacího bydlení radnice zahájila před šesti lety. Postupně pořídila 172 bytů. Mezi mladými je o tyto byty s nájemným 21 korun za metr čtvereční zájem. Například na začátku loňského roku se do losování o 77 bytů přihlásilo 373 zájemců.

Podmínky získání startovacího bydlení jsou přísné. Nájem bytu může dostat jen člověk do 32 let. Jeho příjem musí být nejméně 70 procent průměrného platu v Česku. Žadatel také nesmí být dlužníkem města a nesmí mít vlastní nemovitost k bydlení. Byt se přiděluje jen na tři roky. Možné je prodloužení nájmu o rok, ale už za výrazně vyšší nájemné.