Právě Veltrusy byly jedním z mnoha míst, která hlavně při záplavách v roce 2002 dostala od přírodního živlu zdrcující zásah. Zde byly následky fatální například pro areál a budovu zámku, kemp i další objekty.

„Povodí Vltavy dokončilo stavbu, díky níž se zvýšila kapacita koryta Vltavy v úseku Nové Ouholice–Veltrusy. Náklady na stavbu byly téměř 40 miliónů. Úpravou pravého břehu a koryta pod jezem v Miřejovicích se sníží rozliv při průchodu velké vody,“ uvedla mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková. Stavbou se zlepšily i podmínky pro lodní dopravu.

Vylepšují plavební podmínky a chrání před povodněmi

Mnohé stavby a úpravy toků se spojují, za jedny peníze se vylepšují jak plavební podmínky, tak ochrana před povodněmi. To se na úseku mezi Prahou a Mělníkem týkalo také například úprav úžiny u Chvatěrub a zhruba za dva až tři roky se chystá ještě rozšíření koryta pod plavební komorou v Roztokách.

Jinou kapitolou jsou stavby čistě na protipovodňovou ochranu. „Nyní se začíná se stavbou další protipovodňové ochrany Veltrus, hotové jsou stavby v Hoříně a například v Libčicích nad Vltavou,“ řekl Právu ředitel závodu Dolní Vltava Jiří Friedel. Na hráze zatím stále čekají Kralupy nad Vltavou, Lužec nad Vltavou nebo Nové Ouholice.

„To, že stavby nejsou stále hotové, není ani tak problém peněz, ty se čerpají z programu prevence před povodněmi. Problémy jsou spíš v přípravě projektů a územních rozhodnutí. Překážkou bývá často majetkové vypořádání,“ dodal Friedel.

Je totiž na obcích, aby zajistily pro stavbu podklady, získaly od majitelů dotčených pozemků souhlas a vydaly územní rozhodnutí. Proto některé stavby váznou. Státní podnik Povodí Vltavy v letech 2007 až 2010 do protipovodňové ochrany investoval téměř jednu miliardu korun.

Náklady na realizaci těchto staveb jsou převážně hrazeny ze zmíněného dotačního programu ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi. Z vlastních zdrojů podnik podle mluvčí Michaely Pohůnkové přidal 107 miliónů.