Smyslem úprav přibližně za 25 miliónů korun je podle autora především navrácení koryta Rokytky do původní podoby. Architekti odstranili betonové překrytí potoka a před Palácem Svět vytvořili zpevněný rošt, který umožní pohled na zurčící vodní tok.

Studie počítá se schodištěm, kde lze posedět anebo periskopem nahlédnout na vodu, a na druhé straně kavárnou, kterou doplní sál pro šedesát lidí. Druhé schody povedou až k potoku.

Architekt nabídne tři varianty, jež předloží k posouzení občanům. Poté vybere radnice Prahy 8 tu nejvhodnější.