„Každý klient, který u nás zakoupí nový byt, vyplní současně s podpisem smlouvy také krátký a jednoduchý dotazník. Díky tomu dosahujeme přesného zacílení na naši cílovou skupinu a návratnost vyplněných dotazníků je v podstatě stoprocentní,“ říká generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol Evžen Korec.

Třetí v pořadí je dopravní dostupnost

Na stupnici od 0 do 5, kde 5 značí nejvyšší důležitost a 0 nejnižší, získalo kritérium „cena“ průměrnou hodnotu 4,44 a kritérium „počet pokojů“ 4,17. Jako třetí nejvýznamnější vlastnost nového bydlení pak klienti označili dobrou dopravní dostupnost lokality s průměrnou známkou 4,00.

Důležitost ostatních kritérií v očích kupujících již nepřekročila hodnotu 4. Nejméně klienti přihlížejí k občanské vybavenosti mikrolokality (3,26) a k úrovni standardního vybavení (3,19).

„Nízká důležitost standardního vybavení svědčí o tom, že dnešní klienti jsou daleko chytřejší než dříve a nejsou ochotni zaplatit vyšší cenu za rádoby luxusní vybavení, které je ve skutečnosti luxusní jen cenou a možná v představách prodávajícího developera,“ vysvětluje Korec.

Osobní doporučení hraje svou roli

Zajímavým kritériem při rozhodování je osobní doporučení přátel a známých. Toto kritérium ohodnotili kupující jako čtvrté nejdůležitější s průměrnou známkou 3,96.

Z dalších výsledků průzkumu vyplynuly následující závěry:
79 % všech bytů je koupeno za účelem vlastního bydlení, 10 % jako dlouhodobá investice.
61 % bytů kupují lidé v oblasti či lokalitě, kterou podle vlastních slov „dobře znají“ – tedy v ní buď bydlí, pracují, nebo se v ní pravidelně vyskytují.
63 % kupujících se o nabídce developera poprvé dozvědělo z internetu, 11 % na základě osobní reference, 8 % z tištěné inzerce a 9 % z jiných reklamních nosičů.